Ρεπορτάζ: Ντόρα Βλάρα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας δίνει τίτλο ισάξιο με το απολυτήριο Γυμνασίου 

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας… το όνομα του συγκεκριμένου τύπου σχολείου δεν θα μπορούσε να περιγράψει καλύτερα τη δράση του μέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης.

Άνθρωποι που σταμάτησαν για οποιοδήποτε λόγο την μόρφωσή τους σε πολύ μικρή ηλικία, τώρα έχουν μία δεύτερη ευκαιρία να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους μέσα από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.

Ένα σχολείο που προσφέρει τίτλο απολυτήριου Γυμνασίου, προσαρμοσμένο όμως στις ανάγκες των ενηλίκων και με μεγάλη ευελιξία ως προς τον τρόπο εκμάθησης βασικών αντικειμένων που είναι απαραίτητα εφόδια για κάθε άνθρωπο στη σημερινή κοινωνία.

Στην περιοχή μας δεν είναι μικρός ο αριθμός των ατόμων που έχουν αφήσει πίσω την εκπαίδευσή τους. Όμως, ακόμη και αν ήθελαν να προχωρήσουν δεν ήξεραν τον τρόπο ή τους απέτρεπε το γεγονός ότι θα καθίσουν ξανά στα θρανία.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας δίνουν τη λύση μέσω από μία εναλλακτική μέθοδο σπουδών.

Ο Διευθυντής του ΣΔΕ Άρτας κ. Ανδρέας Ανδρέου μας μίλησε σχετικά με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, τον τρόπο διδασκαλίας αλλά και τα οφέλη που προκύπτουν για τους αποφοίτους. Ακόμη εξέφρασε τις βλέψεις του, αλλά και την αναγκαιότητα, για δημιουργία τμήματος στο Δήμο Ζηρού.

 

ΕΡ: Πείτε μας δύο λόγια σχετικά με το θεσμό των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους και οι στόχοι τους αλλά και σε ποιους ανθρώπους απευθύνονται.

ΑΠ:  Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι σχολεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων που υπάγονται στην Γενική Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και λειτουργούν σύμφωνα με τη φιλοσοφία και τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Σκοπός των Σ.Δ.Ε. (Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας) είναι η συνολική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων και η πληρέστερη συμμετοχή τους στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι, καθώς και η αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στο χώρο της εργασίας.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι δημόσιο σχολείο που παρέχει στους αποφοίτους του απολυτήριο τίτλο ισότιμο του απολυτηρίου Γυμνασίου. Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης είναι δύο σχολικά έτη. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στο Δημοτικό Σχολείο.

Φοιτώντας κανείς στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας:

  1. Διδάσκεται με μεθόδους κατάλληλες για ενήλικες μαθητές.
  2. Παρακολουθεί ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητές του.
  3. 3.  Κατακτά γνώσεις και δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν στην κοινωνική και οικονομική ανέλιξή του.
  4. Αποκτά τίτλο ισότιμο του απολυτηρίου Γυμνασίου.

 

ΕΡ: Ποια είναι τα μαθήματα που διδάσκονται; Υπάρχει διαφορά στον τρόπο διδασκαλίας σε σχέση με άλλα σχολεία;

ΑΠ: Το πρόγραμμα των ΣΔΕ αποτελείται από 8 βασικά γνωστικά αντικείμενα : Ελληνική Γλώσσα, Αγγλικά, Μαθηματικά, Πληροφορική, Κοινωνική Εκπαίδευση, Φυσικές Επιστήμες, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Πολιτισμική– Αισθητική Αγωγή. Τα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα καλούνται «γραμματισμοί» και διδάσκονται και στα δύο έτη εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα σπουδών των ΣΔΕ είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η προσαρμογή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις ανάγκες των εκπαιδευομένων ανάλογα με την τοποθεσία του ΣΔΕ. Τα περιβαλλοντικά ενδιαφέροντα των εκπαιδευμένων ενός «ορεινού» ΣΔΕ είναι πιθανόν διαφορετικά από αυτά των εκπαιδευμένων ενός «παραθαλάσσιου» ΣΔΕ, οπότε και υπάρχει δυνατότητα για την ανάλογη προσαρμογή του εκπαιδευτικού αντικειμένου.

Το πρόγραμμα σπουδών του ΣΔΕ περιλαμβάνει επίσης το θεσμό των Σχεδίων Δράσης –Εργαστηρίων, μία τρίωρη ενότητα μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου στη διάρκεια της οποίας οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα ανά ομάδες να επιλέξουν, προσδιορίσουν και πραγματευθούν οι ίδιοι γνωστικά αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών π.χ. φωτογραφία, κινηματογράφος, ιστορία κλπ. Οι εκπαιδευόμενοι επίσης του σχολείου ενημερώνονται και υποστηρίζονται σε εργασιακά θέματα από ειδικό Σύμβουλο Σταδιοδρομίας. Ο σύμβουλος θα διευκολύνει τους εκπαιδευόμενους στην είσοδο ή επανατοποθέτηση τους στην αγορά εργασίας ή γενικότερη εργασιακή τους εξέλιξη.

Το πρόγραμμα σπουδών των ΣΔΕ στηρίζεται στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. Δεν έχει γραπτά, διαγωνισμούς και εξετάσεις που περιέχει το κλασικό σύστημα εκπαίδευσης. Ο ενήλικας που έχει αποκοπεί από την εκπαιδευτική διαδικασία, δεν μπορεί να επανέλθει στο κλασικό σύστημα εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου, κάνοντας χρήση τεχνικών της εκπαίδευσης ενηλίκων στη βάση των οποίων βρίσκεται η ομάδα εργασίας, αποσκοπεί στην ενίσχυση του εκπαιδευόμενου και στην επανένταξή του στη διαδικασία της μάθησης.

 

ΕΡ: Πως γίνεται η εξέταση των μαθημάτων και η αξιολόγηση των μαθητών;

ΑΠ: Όλη η εκπαιδευτική διεργασία γίνεται με ομάδες εργασίες των εκπαιδευομένων. Υπάρχουν πολλές εκπαιδευτικές τεχνικές που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση ενηλίκων, πρακτικά όμως όλες στηρίζονται σε ομάδες εργασίας μικρές ή μεγάλες. Η κάθε ομάδα πραγματεύεται το αντικείμενο που επεξεργαζόμαστε κάθε φορά. Το κλασσικό μοτίβο, όπου ο καθηγητής γράφει στον πίνακα, οι μαθητές παρακολουθούν και λύνουν τις ασκήσεις– εργασίες και στο τέλος εξετάζονται δεν υφίσταται. Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας η αξιολόγηση στηρίζεται στον άξονα της συμμετοχής και της ανταπόκρισης.

 

ΕΡ: Οι περισσότεροι δυσκολεύονται να πάρουν την απόφαση και να καθίσουν ξανά στα θρανία. Εσείς τι θα λέγατε για να τους πείσετε;

ΑΠ: Είναι πράγματι δύσκολο για τους ανθρώπους που έχουν σταματήσει το σχολείο να επανέλθουν στην εκπαίδευση. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας μέσα από το ευέλικτο και διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών του προσπαθεί να τους επανεντάξει στη διαδικασία της μάθησης. Όταν κάποιος έχει χρόνια που έχει φύγει από το σχολείο δεν μπορεί να μάθει με τον ίδιο τρόπο ούτε μπορεί να καθίσει στο θρανίο με τον ίδιο τρόπο, όπως ένα παιδί. Ο ενήλικας είναι ενσταλαγμένος σε πολλά πράγματα, δεν μπορείς να του πεις απλά «κάτσε και διάβασε», «έλα να σε εξετάσω»! Πρέπει να τον βάλεις σε μία διαδικασία να προσπαθήσει να μάθει μόνος του και αυτό επιτυγχάνεται μέσα από διαδικασία συζήτησης και ειδικής προσέγγισης.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας όμως είναι μία πραγματική δεύτερη ευκαιρία για όσους δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση γιατί μέσα από ένα διαφορετικό (σε σχέση με το κλασικό σύστημα) και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών, προσαρμοζόμενο στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των εκπαιδευομένων, αυτοί κατακτούν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην κοινωνική και οικονομική ανέλιξή τους και αποκτούν τίτλο ισότιμο του απολυτηρίου Γυμνασίου με την ολοκλήρωση δύο ετών φοίτησης.

 

ΕΡ: Πότε δημιουργήθηκε το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας στην Άρτα; Συνήθως τι ηλικίες το επιλέγουν;

ΑΠ: Το σχολείο στην Άρτα λειτουργεί από το 2008-09 και τώρα βρίσκεται στο 7ο έτος λειτουργίας του. Τα τρία πρώτα χρόνια λειτούργησε και εκτός έδρας τμήμα (παράρτημα) στο Νεοχώρι Άρτας. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στο Δημοτικό Σχολείο. Στο ΣΔΕ Άρτας βλέπουμε περισσότερο ηλικίες ανάμεσα στα 25 με 45 όμως έχουμε και παραδείγματα ανθρώπων που είναι άνω των πενήντα.

 

ΕΡ: Ποια είναι τα οφέλη των αποφοίτων του σχολείου, τόσο κοινωνικά, όσο και οικονομικά.

ΑΠ: Τα οφέλη των αποφοίτων είναι πολλά και σε κοινωνικό και σε οικονομικό- εργασιακό επίπεδο.

Ο τίτλος του ΣΔΕ που είναι ισότιμος του απολυτηρίου Γυμνασίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανεύρεση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, διορισμό στο δημόσιο, συμμετοχή σε προγράμματα και σεμινάρια επιμόρφωσης, απόκτηση επαγγελματικών πιστοποιήσεων, συμμετοχή στο επόμενο επίπεδο εκπαίδευσης στο γενικό ή επαγγελματικό λύκειο στο κλασικό σύστημα εκπαίδευσης και γενικότερα οπουδήποτε ο απολυτήριο τίτλος Γυμνασίου είναι προαπαιτούμενο.

Αλλάζει επίσης η συμπεριφορά των εκπαιδευομένων στο εργασιακό επίπεδο, πως λειτουργούν και πως αντιμετωπίζουν τον εργασιακό τους χώρο αλλά και πως ψάχνουν για εργασία.. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας προσπαθεί να βοηθήσει όσο το δυνατό περισσότερο τους εκπαιδευόμενους παρέχοντας σύμβουλο σταδιοδρομίας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση και υποστήριξη των εκπαιδευομένων σε επαγγελματικά και εργασιακά θέματα.

Επίσης έρευνες και μελέτες στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας στο παρελθόν και προσωπικές μαρτυρίες εκπαιδευομένων και αποφοίτων έχουν δείξει ότι το σχολείο βοηθά τους εκπαιδευόμενους και στο προσωπικό επίπεδο και στον κοινωνικό τομέα. Αυξάνεται τόσο η αυτοπεποίθησή τους όσο και ο βαθμός κοινωνικοποίησή τους. Βέβαια η αλλαγή αυτή δεν είναι αυτόματη αλλά επιτυγχάνεται από τούς ίδιους τους εκπαιδευόμενος σταδιακά κατά τη διάρκεια της φοίτησή τους.

 

ΕΡ: Για ποιο λόγο έρχονται συνήθως; Γιατί χρειάζονται πρακτικά το απολυτήριο ή για να μην νιώθουν περιθωριοποιημένοι και μη ισάξιοι κοινωνικά;

ΑΠ: Πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γίνεται μία συνέντευξη γνωριμίας με τους εκπαιδευόμενους, για να δούμε ποιες είναι οι ιδιαιτερότητές τους και οι ανάγκες τους και για να έχουμε μία καλύτερη άποψη και κάνουμε και τη συγκεκριμένη ερώτηση «για ποιο λόγο αποφάσισαν να έρθουν». Όλοι μας λένε ότι ήρθαν για το απολυτήριο. Στη συνέχεια όμως προκύπτει η διαφορά και βλέπουν ότι έχουν και άλλα οφέλη από όλη αυτή τη διαδικασία. Για πολλούς το μεγαλύτερο όφελος στο τέλος δεν έρχεται από την απόκτηση του απολυτηρίου αλλά από τη συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία η οποία τους βοηθά να αλλάξουν σε προσωπικό και στο κοινωνικό επίπεδο.

 

ΕΡ: Υπάρχει ανακοίνωση για δημιουργία τμήματος και στη Φιλιππιάδα. Πείτε μας γι΄αυτήν την πρωτοβουλία του ΣΔΕ.

ΑΠ: Είμαστε σε φάσης διερεύνησης και αναζήτησης ικανού ενδιαφέροντος συμμετοχής για να κάνουμε την προσπάθεια να δημιουργηθεί τμήμα στη Φιλιππιάδα. Τμήματα εκτός έδρας του ΣΔΕ δημιουργούνται με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης. Πέριξ της Άρτας υπάρχει μεγάλος αριθμός ατόμων που δεν έχει ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και θα θέλαμε να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους αυτούς και να τους παρακινήσουμε. Ο Δήμος Ζηρού είναι αρωγός στην προσπάθεια αυτή. Η περίοδος των αιτήσεων είναι από αρχές Σεπτεμβρίου έως τέλη Οκτώβρη. Ο ελάχιστος αριθμός που απαιτείται είναι δώδεκα άτομα, βέβαια καλό είναι να υπάρχουν πάνω από δώδεκα άτομα ούτως ώστε να δημιουργούνται μεγαλύτερες ομάδες εργασίες. Το ιδανικό για ένα τμήμα είναι να έχει είκοσι με είκοσι πέντε μαθητές.

 

Ένα κείμενο από την απόφοιτο του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωάννα για την εμπειρία της…

Ένας σοφός είπε: «Η γνώση είναι το βουνό που μόνο λίγοι μπορούν να ανέβουν. Το χρέος είναι ο δρόμος από τον οποίο όλοι οφείλουν να περάσουν». Εμείς κάναμε το χρέος μας. Η φτώχεια και η δυσκολίες της ζωής μάς εμπόδισαν τότε που έπρεπε, αλλά τώρα νιώθουμε ικανοποίηση και περηφάνια.

Και αυτό γιατί το σχολείο μας φρεσκάρισε το μυαλό, μάθαμε πάρα πολλά. Τώρα αισθανόμαστε πιο άνετα στο κοινωνικό μας περιβάλλον, νιώθουμε πιο δυνατοί και σίγουροι για τον εαυτό μας, άλλαξαν πολλές από τις αντιλήψεις μας και βελτιώθηκαν οι ανθρώπινες σχέσεις μας. Ακόμη μάθαμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά και να διοχετεύουμε τη θετική μας ενέργεια στα έργα και στην οικογένειά μας. Αποκτήσαμε δημοκρατική συνείδηση, γιατί μάθαμε να εκφραζόμαστε ελεύθερα, να ακούμε τους άλλους και να σεβόμαστε τη γνώμη τους.

 

Ανακοίνωση

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι δημόσιο σχολείο και παρέχει στους αποφοίτους του απολυτήριο τίτλο ισότιμο του απολυτηρίου Γυμνασίου.

Η χρονική διάρκεια της φοίτησης είναι δύο σχολικά έτη.

Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στο Δημοτικό Σχολείο.

Φοιτώντας κανείς στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας:

  1. Διδάσκεται με μεθόδους κατάλληλες για ενήλικες μαθητές.
  2. Παρακολουθεί ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες του.
  3. Κατακτά γνώσεις και δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν στην κοινωνική και οικονομική ανέλιξή του.
  4. Αποκτά τίτλο ισότιμο του απολυτηρίου Γυμνασίου.

 

Για τη δημιουργία τμήματος εκπαίδευσης, πληροφορίες στο Δήμο Ζηρού στο τηλέφωνο 2683360641 και στο τηλέφωνο 6977672239.

Ενημερωτικό υλικό μπορείτε να βρείτε και στις διευθύνσεις:

http://sde-artas.art.sch.gr και https://www.facebook.com/sdeartas

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)