Έχουμε ξαναγράψει για το θέμα της παράνομης κοπής των δέντρων, από τα οποία απογυμνώνονται τα δάση. Η κατάσταση τις μέρες αυτές έχει φτάσει σε μη ελεγχόμενο σημείο, με τους παράνομους υλοτόμους να μη δίνουν λόγο σε κανέναν, να πουλάνε τα ξύλα φανερά και να ισχυρίζονται ότι το κάνουν την παράνομη υλοτομία και την παράνομη πώληση, γιατί θέλουν να ζεστάνουν τα παιδιά τους.

Ως ένα σημείο θα μπορούσε κανείς να πιστέψει τις δικαιολογίες αυτές, αν δεν συνέβαινε το περίεργο, να κόβονται αιωνόβια πουρνάρια και να ξυλεύονται χιλιάδες τόνοι, από οικογενειάρχη ο οποίος δεν ζει στην περιοχή ή από άλλον οικογενειάρχη που στο σπίτι έχει μόνο ένα παιδί και τη γυναίκα του.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Μερικοί από τους παράνομους υλοτόμους έχουν προμηθευτεί από την αρμόδια υπηρεσία, κάποιο χαρτί το οποίο νομιμοποιεί την παράνομη υλοτομία, χωρίς να αναγράφει την ημερομηνία που επιτρέπεται στον φέρονται την άδεια υλοτόμησης. Με αποτέλεσμα το χαρτί αυτό να χρησιμοποιείται συνέχεια από τον ίδιο τον κομιστή, ο οποίος φυσικά και ασκεί παράνομα την υλοτομία.

Για το θέμα της παράνομης υλοτομίας έχει ξαναασχοληθεί η στήλη. Η οποία επίσης γνωρίζει ότι οι διαθέσιμοι δασοφύλακες είναι πολύ λίγοι για να ελέγχουν τις περιοχές όπου γίνεται η παράνομη υλοτομία. Για να λυθεί το πρόβλημα, στο βαθμό βεβαίως που μπορεί να λυθεί, είναι να ανατεθεί η προστασία των δασικών περιοχών, αλλά και των άλλων περιοχών όπου γίνεται παράνομη υλοτομία, στους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων. Δηλαδή οι πρόεδροι να ενημερώνονται από τη δασική υπηρεσία σε ποιόν ή σε ποιους έχει χορηγηθεί άδεια υλοτομίας, για πόσα δέντρα και σε ποια περιοχή. Για να μη πούμε ότι τα χαρτιά για νόμιμη υλοτομία θα πρέπει να εκδίδονται από κοινού με τη δασική υπηρεσία και τον τοπικό πρόεδρο.

Αν θέλουμε δηλαδή να σώσουμε κάτι από το περιβάλλον.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)