«Δωρεάν ρεύμα δικαιούνται οι οικιακοί καταναλωτές στην περιοχή Παντάνασσα του Δήμου Αρταίων, εφόσον το ρεύμα που καταναλώνουν ανά τετράμηνο φτάνει έως τις 3.000 κιλοβατώρες.

Έχει ήδη υπογραφεί η σχετική Κοινή Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.23840/14 (ΦΕΚ 3497 Β/29-12-2014), η οποία προβλέπει για τα νοικοκυριά στις περιοχές των οποίων λειτουργούν σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικά, πλην φωτοβολταϊκών) ότι θα επιδοτηθούν έως και 100% του ρεύματος που καταναλώνουν.
Σύμφωνα με την Απόφαση, οι κάτοχοι Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΗ και λοιποί πάροχοι) πιστώνουν, μέσω του πρώτου λογαριασμού που εκδίδεται μετά τη σχετική διαδικασία εκκαθάρισης, στους δικαιούχους το ποσό με την ένδειξη “Έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα λόγω σταθμών ΑΠΕ στην περιοχή σας”.
Για το Δήμο Αρταίων η συγκεκριμένη Απόφαση αφορά την Τοπική Κοινότητα Παντανάσσης της Δημοτικής Ενότητας Ξηροβουνίου. Συγκεκριμένα, για τους οικιακούς καταναλωτές της περιοχής αυτής, η ΚΥΑ προβλέπει επιδότηση 100% για τετραμηνιαίες καταναλώσεις έως 2.000 κιλοβατώρες, 50% για τετραμηνιαίες καταναλώσεις από 2.000 έως 3.000 κιλοβατώρες και καθόλου επιδότηση για μεγαλύτερες καταναλώσεις».

Τα παραπάνω αναγράφονται σε ανακοίνωση του δήμου Αρταίων για την Παντάνασσα. Εδώ δίπλα μας. Αναρωτηθήκαμε γιατί να δικαιούται δωρεάν ρεύμα η Παντάνασσα κι όχι κι ο Άγιος Γεώργιος στο δήμο Ζηρού. Η Παντάνασσα φιλοξενεί το ΥΗ του Λούρου αλλά κι ο Άγιος Γεώργιος το σημείο υδροληψίας. «Δικαιούμαστε κι εμείς. Το έψαξα και θα το αιτηθούμε ως δήμος» μας απάντησε ο Χρήστος Ρίζος, πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Μακάρι! Πάντως στο δήμο Αρταίων το επικοινώνησαν νωρίτερα, έτσι που να  φαίνεται ότι ο Τσιρογιάννης  άνοιξε τα μάτια και του Καλαντζή. Και καλά ο Καλαντζής, εκεί στον Άγιο Γεώργιο τόσοι πρώην υπάλληλοι της ΔΕΗ έπρεπε να το ανακαλύψουν πρώτοι.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)