Έχουμε γράψει επανειλημμένα για τις αποφάσεις των δημάρχων να άνουν χρήση του νόμου ο οποίος τους δίνει το δικαίωμα να προσλαμβάνουν ειδικούς συμβούλους, τους οποίους βεβαίως και αποζημιώνουν –και σωστά. Εκείνο που δεν καταλαβαίνουμε είναι γιατί τους προσλαμβάνουν ενώ μπορούν ενεργοποιώντας το προσωπικό που διαθέτουν, να αντεπεξέλθουν στις όποιες υποχρεώσεις τους.

Και οι τρεις δήμαρχοι του νομού Πρέβεζας (αλλά και οι δήμαρχοι των άλλων νομών), κάνοντας χρήση του συγκεκριμένου νόμου, έχουν προβεί σε προσλήψεις ειδικών συμβούλων, το κόστος των οποίων φυσικά μετακυλύεται στις πλάτες των φορολογουμένων πολιτών, με ό,τι αυτό σημαίνει ειδικά την περίοδο που διερχόμαστε. Για παράδειγμα τι χρειάζεται ο μηχανικός π.χ. όταν οι υπάρχοντες μηχανικοί στους δήμους περισσεύουν, τι χρειάζεται ο οικονομικός σύμβουλος όταν οι περισσότεροι δημοτικοί υπάλληλοι των οικονομικών υπηρεσιών κατέχουν αυτό ο αντικείμενο, ή τι χρειάζεται ο υπεύθυνος τύπου σε δήμο ο οποίος εκδίδει δεν εκδίδει ένα δελτίο τύπου κάθε μήνα.

Φυσικά όλες αυτές τις εργασίες, αν υποθέσουμε ότι είναι υπερεπείγουσες, μπορούν άνετα να τις διεκπεραιώσουν η πληθώρα των υπαλλήλων που ο κάθε δήμος διαθέτει. Και αφήνουμε κατά μέρος το γεγονός ότι ο κάθε δήμος διαθέτει πολλούς αντιδημάρχους, οι οποίοι θα μπορούσαν να φανούν αντάξιοι των υποχρεώσεων που ανατίθενται στους ειδικούς συμβούλους. Και μιλάμε φυσικά για τους λεγόμενους μικρούς δήμους, γιατί στους μεγάλους δήμους, μπορεί οι ειδικοί σύμβουλοι να είναι απαραίτητοι, αν και πιστεύουμε ότι οι αντιδήμαρχοι, που στους μεγάλους δήμους είναι περισσότεροι, μπορούν να φέρου σε πέρας τις όποιες ανάγκες του.

Ελπίζουμε ότι η νέα κυβέρνηση, θα σταθεί με προσοχή στο εν λόγω θέμα και θα διαβαθμίσει τους δήμους εκείνους οι οποίοι χρειάζονται ειδικούς συμβούλους και θα απορρίψει εκείνους που δεν τους χρειάζονται. Αν και θα πρέπει μόνοι τους οι δήμαρχοι να πάρουν την απόφαση κατάργησής τους.

Γιατί μπορεί να είναι νόμιμο το προνόμιο της πρόσληψης ειδικού συμβούλου. Είναι όμως ηθικό; (Αλήθεια γιατί όλοι συμφωνούν –συμπολίτευση και αντιπολίτευση- για την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη;).

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)