Αναμορφώνεται η εποπτεία των οικονομικών στους ΟΤΑ και γίνονται πολλές μεταρρυθμίσεις

Το τέλος της πολιτικής των μνημονίων, της λιτότητας και των ιδιωτικοποιήσεων, δεν σημαίνει ότι οι δήμοι θα περιέλθουν στο παλιό καθεστώς της ασυδοσίας, επισημαίνεται από πλευράς υπουργείου Εσωτερικών, κάτι που αποτελεί απάντηση στα όσα ελέχθησαν για τους δήμους που τα οικονομικά τους είναι στο «κόκκινο» και αδυνατούν να εφαρμόσουν τους προϋπολογισμούς τους, όπως επιτάσσει το παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ στον θεσμό αυτόν που στην ουσία στραγγαλίζει τους ΟΤΑ, επικεντρωνόταν και εξακολουθεί να επικεντρώνεται στον τιμωρητικό χαρακτήρα του, αφού βάσει των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία του αφού η απόκλιση κάποιου Δήμου από τους στόχους συνεπάγεται την επιβολή μίας σειράς μέτρων δήθεν «εξυγίανσης» και στην πραγματικότητα στραγγαλισμού της λειτουργίας του εις βάρος των δημοτών (αναστολή προσλήψεων, αύξηση δημοτικών φόρων και τελών κ.ά.) επισημαίνεται. Με άλλα λόγια, ο μηχανισμός του «παρατηρητηρίου», όπως θεσπίστηκε στο πλαίσιο της μνημονιακής νομοθεσίας, απλώς χρησιμοποίησε τα οικονομικά προβλήματα της Αυτοδιοίκησης προκειμένου να προωθήσει την ιδιωτικοποίηση μεγάλων τομέων της δημόσιας δράσης.

Στον αντίποδα των όσων το παρατηρητήριο πρεσβεύει, η οικονομική πορεία των ΟΤΑ θα παρακολουθείται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κεντρικού κράτους, έτσι ώστε να επιτευχθεί ορθή και βιώσιμη οικονομική διαχείριση, κάτι που και στο παρελθόν υπήρχε στο και αναφέρονταν στο καθεστώς του κώδικα δήμων και κοινοτήτων και ουδέποτε αμφισβητήθηκε από κανέναν, ασχέτως αν εφαρμόστηκε με στρεβλό τρόπο, κάτι για το οποίο έχουν ευθύνη συγκεκριμένα πρόσωπα και πολιτικές παρατάξεις.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με επίσημες πηγές, σκέφτεται να αναμορφώσει πλήρως το πλαίσιο εποπτείας των ΟΤΑ, ώστε κυβέρνηση, φορείς της αυτοδιοίκησης και πολίτες να έχουν μια πλήρη εικόνα της κατάστασης, κυρίως της οικονομικής, έτσι ώστε και η αυτοδιοίκηση να μπορεί να σχεδιάσει τις απαιτούμενες πολιτικές και να υπάρχει διαφάνεια στις ενέργειές της, αλλά και η διαχείριση να είναι χρηστή και βιώσιμες οι αποφάσεις που θα παίρνουν οι δήμοι. Αφού μόνο με τέτοιους τρόπους μπορούν να αναζητηθούν ευθύνες και να αποδοθούν σ’ αυτούς που πραγματικά έχουν για να μη πληρώνουν οι πολίτες την όποια πολιτική αστοχία των δήμων και των εξουσιαζόντων.

Η αναμόρφωση της οικονομικής πολιτικής και της εν γένει μεταρρύθμισης στους ΟΤΑ γίνεται έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να ελεγχθεί η κακοδιαχείριση ορισμένων, την οποία εν τέλει πληρώνουν οι πολίτες, αλλά και για να σχεδιάζονται πολιτικές οι οποίες θα στηρίζουν και δεν θα στραγγαλίζουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Εκείνοι δε που επί πολλά χρόνια «χειροκροτούσαν», αν δεν προωθούσαν οι ίδιοι, τις πολιτικές που στραγγάλιζαν την Αυτοδιοίκηση ας καταλάβουν ότι οι αλλαγές που προωθούνται δεν σημαίνει επαναφορά στον παλιό, κακό καιρό της ασυδοσίας. Σημαίνει στήριξη για λύση στα πραγματικά προβλήματα, σημαίνει λογοδοσία όλων όσων ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)