Στη νέα δημοτική αρχή δεν έχουν μάθει ακόμα να χειρίζονται την έννοια της εισήγησης και του εισηγητή. Κάθε εισήγηση κάθε θέματος έχει ένα υπηρεσιακό κομμάτι κι ένα πολιτικό. Το υπηρεσιακό μπορεί να το αναλύσει κι ο αρμόδιος υπάλληλος. Αν όχι, μπορεί να συμπεριληφθεί στην εισήγηση του πολιτικού προσώπου που θα είναι ο «χι» αντιδήμαρχος ή δημοτικός σύμβουλος. Οπωσδήποτε όμως θα πρέπει για κάθε θέμα να υπάρχει και μια πολιτική τοποθέτηση. Έστω μια παράγραφος. Δεν είναι εισήγηση το να διαβάζει ο εισηγητής αντιδήμαρχος ένα κατεβατό αριθμών από αποφάσεις, ημερομηνίες και ποσά. Δεν τα συγκρατεί κανένας και δεν αποτελούν τοποθέτηση, άποψη. Στην πολιτική καταθέτουν απόψεις.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)