Καθορίστηκαν οι όροι κατανομής των βοσκοτόπων

Απόφαση που εξέδωσε το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζει τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τη διαδικασία κατανομής στους κτηνοτρόφους βοσκοτόπων και βοσκήσιμων γαιών, για τις οποίες δεν υπάρχουν περιορισμοί που να προκύπτουν από τη δασική και την περιβαλλοντική νομοθεσία για τη χρήση αυτή.

Σύμφωνα με την απόφαση, η διαδικασία κατανομής των βοσκοτόπων γίνεται σε ψηφιακό περιβάλλον μέσω ειδικής εφαρμογής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε συνεργασία των οικείων δήμων με τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, αποφεύγονται μη ρεαλιστικές λύσεις όπως είναι οι μετακινήσεις κτηνοτρόφων και ποιμνίων σε πολύ μεγάλες αποστάσεις από την έδρα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για την ορθή διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών.
Ειδικότερα, ως αναλογία κατανομής βοσκοτόπων ορίζεται ο αριθμός μονάδων μεγάλων ζώων που μπορούν να βοσκήσουν σε ένα εκτάριο (δέκα στρέμματα), ενώ η χώρα διαιρείται σε 9 χωρικές ενότητες και δη Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη και Νησιωτική Ελλάδα.
Δικαίωμα στην κατανομή και χρήση βοσκοτόπου έχει κάθε κτηνοτρόφος εφόσον υποβάλει σχετική αίτηση. Κατά προτεραιότητα κατανέμεται η απαραίτητη έκταση βοσκοτόπου σε κτηνοτρόφους που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, ενώ προτεραιότητα έχουν και όσοι είναι μέλη συνεταιρισμών που διατηρούν την έδρα της εκμετάλλευσής τους στην δημοτική κοινότητα στην οποία βρίσκεται ο βοσκότοπος. Στην περίπτωση ύπαρξης περισσεύματος βοσκοτόπου, το πλεόνασμα διατίθεται κατά προτεραιότητα σε κτηνοτρόφους των όμορων τοπικών κοινοτήτων. Αντίστοιχα, στην περίπτω ση ελλείμματος ικανής έκτασης βοσκοτόπου, είναι δυνατή η κατανομή από όμορες τοπικές ενότητες.
Παράλληλα, όσοι από τους κτηνοτρόφους χρειάζονται για την κάλυψη των αναγκών τους περισσότερη έκταση, μπορούν να ζητήσουν από τις περιοχές όπου υπάρχει απόθεμα. Αυτοί υπόκεινται στους όρους των μετακινούμενων κτηνοτρόφων και πρέπει να αποδεικνύουν τη μετακίνησή τους. Επίσης, στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους υπάρχει η δυνατότητα να κατανεμηθεί βοσκότοπος σε διαφορετικές χωρικές ενότητες. Τέλος, σε περίπτωση που το ζωικό κεφάλαιο του κτηνοτρόφου μειωθεί άνω του 30% για δυο ημερολογιακά έτη, η κατανεμημένη έκταση και το δικαίωμα χρήσης μειώνεται αναλόγως.

Να σημειωθεί πάντως ότι ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριμάνης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για την κατανομή των βοσκοτόπων εκτίμησε ότι η Κ.Υ.Α. κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση εκτίμησε όμως ότι είναι απαραίτητες και ορισμένες άλλες συμπληρωματικές ρυθμίσεις, για να τονίσει ότι κατά την άποψή του δεν παίζουν  τόσο ρόλο οι συντελεστές, όσο η  αναγραφή του πραγματικού ζωικού κεφαλαίου της κάθε περιοχής για το οποίο πρέπει να μπουν ασφαλιστικές δικλείδες και να καταγραφεί πλήρως ο βοσκότοπος της κάθε περιοχής που αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εν τω μεταξύ οι βουλευτές Τρικάλων και Άρτας Δριτσέλη Παναγιώτα, Γεροβασίλη Όλγα και Κοδέλας Δημήτρης, με ερώτησή τους στη βουλή κάνουν αναφορά στα σημαντικά προβλήματα προέκυψαν στους κτηνοτρόφους του νομού Τρικάλων και του Νομού Άρτας, μετά από τον αιφνιδιαστικό χαρακτηρισμό πολλών χωριών των νομών αυτών, που περιλαμβάνονται στις μειονεκτικές γεωργικές περιοχές λόγω της ορεινότητάς τους, ως πεδινών. Η απένταξη των χωριών αυτών από τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές συνεπάγεται τον αποκλεισμό των κτηνοτρόφων από μια σειρά ενισχύσεων που αφορούν στην στήριξη της κτηνοτροφικής παραγωγής. Οι βουλευτές ρωτάνε τους Υπουργούς παραγωγικής ανασυγκρότησης και εσωτερικών, σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να λυθεί άμεσα το πρόβλημα και να μην δημιουργηθούν εμπόδια στις δηλώσεις για τις ενισχύσεις των κτηνοτρόφων.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)