Στην επανακατάταξη του εθνικού και επαρχιακού δικτύου προχωρά το Υπουργείο Υποδομών και γι’ αυτό ζητάει από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις σε συνεργασία με τους δήμους να αποσαφηνίσουν τον ορισμό των οδικών δικτύων, έτσι ώστε να μπορεί το Υπουργείο να διαθέτει το εργαλείο με το οποίο θα μπορεί να παρακολουθεί την κατηγοροποίηση των οδικών αξόνων με στόχο την απόδοση του ορθού χαρακτηρισμού.

Εναπόκειται στους δήμους και τις τεχνικές τους υπηρεσίες η κατηγοροποίηση των δρόμων, η οποία ως γνωστόν είχε γίνει εδώ και εξήντα χρόνια, ώστε και οι δήμοι να παίρνουν τις αποφάσεις τους σύμφωνα με την υπάρχουσα κατάσταση των δρόμων. Ουσιαστικό παράδειγμα είναι ο παλιός δρόμος Φιλιππιάδας-Άρτας, αυτός που διέρχεται μέσω Φιλοθέης και Γέφυρας Άρτας. Μετά την κατασκευή της Ιονίας οδού και τη σύνδεση της περιοχής Φιλιππιάδας με την Άρτα, θεωρούμε ότι είναι περιττό να υπάρχουν δύο πρωτεύοντες δρόμοι, όπως συμβαίνει σήμερα. Η διαβάθμιση του παλιού δρόμου προς Άρτα σε δευτερεύοντα δρόμο, ενδεχομένως να βοηθήσει στην ανάπτυξη κι άλλων επιχειρήσεων στην περιοχή εκεί, αφού θα απαιτούνται λιγότερα χιλιόμετρα από το κέντρο του οδικού άξονα για την εγκατάσταση μιάς επιχείρησης. Και φυσικά δεν είναι το μοναδικό πλεονέκτημα που αποκτά ολόκληρη η περιοχή δεξιά και αριστερά του δρόμου, αν αυτός χαρακτηρισθεί ως δευτερεύων εθνικό δίκτυο.

Όσον αφορά ολόκληρο το νομό, καλά θα είναι οι δήμαρχοι και των τριών δήμων, να μεριμνήσουν ώστε πολλοί από τους δρόμους που συνδέουν τα χωριά μεταξύ τους, να χαρακτηριστούν αναλόγως, ακόμα και επαρχιακό οδικό δίκτυο μπορεί να χαρακτηριστούν, δεδομένου ότι με τον χαρακτηρισμό αυτόν αποκτούν πολλά πλεονεκτήματα, ακόμα και οικονομικά. Φυσικά υπάρχουν και άλλες διαβαθμίσεις χαρακτηρισμού του οδικού δικτύου, κάθε μία με τα δικά της πλεονεκτήματα.

Θεωρούμε ότι οι δήμοι θα δούν με τη δέουσα προσοχή την ενέργεια του Υπουργείου Υποδομών και θα συμβάλλουν ώστε οι δρόμοι να αποκτήσουν την πραγματική τους ταυτότητα. Και φυσικά θεωρούμε απαραίτητο και για λόγους επαγγελματικούς, να χαρακτηριστεί ως δευτερεύων ο δρόμος που συνδέει τη Φιλιππιάδα με την Άρτα.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)