Παραπονέθηκαν στη στήλη συμπολίτες μας ότι τις απογευματινές κυρίως ώρες, μυρωδιά από χοιροστάσια που είναι κοντά στα σπίτια τους, απλώνεται σε μεγάλη απόσταση, επειδή, κατ’ αυτούς εναποτίθενται σε ελεύθερους χώρας τα περιττώματα των ζώων ή υπερχειλίζουν οι τεχνητές «λίμνες» που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες. Η μυρωδιά γίνεται εντονότερη τους καλοκαιρινούς μήνες, περίοδο την οποία διανύουμε τώρα.

Ήταν πολύς καιρός που οι συγκεκριμένες οχλήσεις είχαν πάψει επηρεάζουν την καθημερινότητα των οικογενειών που γειτόνευαν με χοιροστάσια, ενδεχομένως γιατί λειτουργούσαν οι βιολογικοί καθαρισμοί, ενώ τώρα δεν λειτουργούν ή λειτουργούν πλημμελώς.

Άγνωστο είναι γιατί οι ιδιοκτήτες των χοιροστασίων επιτρέπουν να γίνονται τέτοιες διαμαρτυρίες, όταν ξέρουν ότι κάτι τέτοιο αποβαίνει σε βάρος όλου του κλάδου. Γιατί, απ’ ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, πολίτες των οποίων τα σπίτια προσβάλλονται από τις δυσάρεστες οσμές των χοιροστασίων, έχουν ήδη καταφύγει αρμοδίως και είναι αποφασισμένοι να καταφύγουν και στη δικαιοσύνη, εάν δεν βρουν δικαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Κάτι που φυσικά θα πρέπει να αποφευχθεί με τη συνέπεια την οποία θα πρέπει να επιδείξουν οι χοιροτρόφοι.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)