Με μελανά χρώματα παρουσίασε την οικονομική κατάσταση της δημοτικής επιχείρησης η νέα πρόεδρος Γεωργία Ξώνα στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, που ως κυρίαρχο θέμα είχε τα οικονομικά της επιχείρησης. Εκεί έμαθαν όλοι ότι τα χρήματα που χρωστάει η επιχείρηση είναι της τάξεως του ενός εκατομμυρίου ευρώ περίπου, σύμφωνα με τον έλεγχο που πραγματοποίησε ο ορκωτός λογιστής. Ενώ ο δήμαρχος Ζηρού Νίκος Καλαντζής, ο οποίος τοποθετήθηκε επί του θέματος, ήταν αρκετά παραστατικός όταν είπε ότι εάν τα η εταιρεία κλείσει και τα οφειλόμενα χρήματα μεταφερθούν στον δήμο, θα κληθούν να τα πληρώσουν οι πολίτες.

Όλοι έμαθαν επίσης ότι τα διοικητικά συμβούλια που έχουν γίνει ήταν πολύ λίγα, ενώ τον τελευταίο χρόνο δεν έγινε κανένα διοικητικό συμβούλιο. Και ότι ακόμα η εταιρεία δεν έχει υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις το τρία τελευταία οικονομικά έτη.

Η σοβαρότητα της κατάστασης έγκειται στο γεγονός ότι τα χρήματα είναι πολλά και θα πρέπει να διερευνηθεί ποια ήταν η αιτία που δημιουργήθηκαν αυτά τα χρέη, ποιοι φέρουν την ευθύνη της δημιουργίας τους και με ποιόν τρόπο θα εξοικονομηθούν έτσι ώστε η εταιρεία να μπορέσει να λειτουργήσει. Γιατί εδώ που τα λέμε δεν στέκει η δικαιολογία ότι τα χρέη ήταν προηγούμενων διοικήσεων ή ότι ο ιδιώτης έφτιαξε τον βιολογικό καθαρισμό των σφαγείων και τόσες άλλες αίολες δικαιολογίες.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να απαντηθούν με συγκεκριμένα στοιχεία όλες οι ενστάσεις που αφορούν τα οικονομικά της εταιρείας και οπωσδήποτε θα πρέπει να απαντηθούν όλα όσα η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Γεωργία Ξώνα εξέθεσε στο δημοτικό συμβούλιο. Και φυσικά θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες εάν προκύπτουν και να καταλογιστούν στους υπεύθυνους.

Δεν μπορεί κάθε φορά που κάποιοι είτε από παραλείψεις, είτε για άλλους λόγους χρεώνουν μια δημοτική επιχείρηση, να καλούνται να πληρώσουν τα σπασμένα οι πολίτες. Ειδικά για το δήμο Ζηρού, αρκετά πληρώνουν οι πολίτες την αδιαφορία των διαχρονικά εξουσιαζόντων. Κάποτε θα πρέπει να πληρώσουν και εκείνοι που πραγματικά φέρουν την ευθύνη.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)