● Δημοπρατούνται τα έργα βιολογικών  καθαρισμών  Άρτας και Φιλιππιάδας Τρία από τα σημαντικότερα έργα για την προστασία του Περιβάλλοντος στην Ήπειρο, προωθούνται άμεσα προς υλοποίηση. Συγκεκριμένα στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ενέκρινε τη δημοπράτηση τριών έργων που αφορούν την πράξη “Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών του πρώην Δήμου Φιλοθέης και Καμπής Άρτας και επέκτασης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλιππιάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 15.912.000  ευρώ.

Τα επιμέρους έργα (που είναι υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020) είναι τα εξής:

Α) Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων Οικισμού Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου με προϋπολογισμό 4.002.000 ευρώ

Β) Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων Οικισμών Ρόκκας Χαλκιάδων & Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης με προϋπολογισμό 8.690.000 ευρώ.

Γ) Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλιππιάδας, με προϋπολογισμό 3.220.000 ευρώ.

● Επαναδημοπρατήσεις έργων- παράταση  διαγωνισμού για μεταφορά μαθητών Η οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Ηπείρου, ενέκρινε την επαναδημοπράτηση έργων, των οποίων οι διαγωνισμοί αναβλήθηκαν λόγω της τραπεζικής αργίας. Για τον ίδιο λόγο εγκρίθηκε και η παράταση της καταληκτικής ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών για την ανάθεση της μεταφοράς μαθητών της περιφέρεια ενότητα Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017. Με την απόφαση νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015, ώρα 15.00 και νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η Δευτέρα 10 Αυγούστου 201, ώρα 10 π.μ.

● Αναδείχτηκε ο Τεχνικός Σύμβουλος για τη Μονάδα Επεξεργασίας

Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου Η οικονομική επιτροπή κατακύρωσε τον Διαγωνισμό για την επιλογή τεχνικού συμβούλου για το έργο “Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου”, προεκτιμώμενης αμοιβής 613.610,10 ευρώ. Ανάδοχος με προσφερόμενη τιμή 349.209 ευρώ αναδείχτηκε η σύμπραξη εταιριών και προσώπων ΕΤΠΑ Α.Ε.-ENVIROPLAN A.E.- ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΕΙΝΑΣ.

Αναδείχτηκαν ανάδοχοι για τα έργα: Στο μεταξύ η οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Ηπείρου αποφάσισε την ανάδειξη εργολάβων για τα περακάτω έργα και είναι οι:-

-”Αντιμετώπιση φθορών οδοστρώματος της Ε.Ο. 6 Ιωαννίνων – Τρικάλων”, προϋπολογισμού  80.000 ευρώ (Ανάδοχος: Δ. Τσομπίκος).-

-“Αποκατάσταση αγωγού περιοχής Κρύας”, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ (Ανάδοχος: Ευ. Σκουτελιάς)

-«Χώρος συγκέντρωσης απορριμμάτων», προϋπολογισμού 27.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από ιδία έσοδα ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ. (Ανάδοχος: ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Βασίλειος Θωμάς & ΣΙΑ Ο.Ε.)

- «Φωτισμός και παροχές σκαφών στην πλωτή προβλήτα του Αλιευτικού Καταφυγίου Κορωνησίας», προϋπολογισμού 24.600 ευρώ (Ανάδοχος: Ελληνική Προκατασκευή Α.Ε.)

● Δημοπρατούνται/επαναδημοπρατούνται τα έργα:

-«Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης επί της Ε.Ο Άρτας-Τρικάλων στο ύψος του Αθαμάνιου», προϋπολογισμού 70.000 ευρώ.

-«Συντήρηση επαρχιακής οδού προς Νεγράδες», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ.

-«Αποκατάσταση οδού Παλαιοχώρι Συρράκου – Κοτομίστα», προϋπολογισμού 60.000 ευρώ.

-Βελτίωση τεχνικών έργων πεδιάδας Άρτας για την αντιμετώπιση πλημμυρών», προϋπολογισμού 65.000 ευρώ

-Συντήρηση αρδευτικού αύλακα Καπαρελίου Τ.Κ. Θεοδωριάνων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 10.000 ευρώ

-«Συντήρηση 3ης επαρχιακής οδού Άρτας-Κορωνησίας», προϋπολογισμού  60.000 ευρώ.-

-«Συντήρηση 16ης επαρχιακής οδού Γωνιά – Ανεμορράχη – Σγάρα – Άγναντα – Κτιστάδες – όρια νομού Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 60.000 ευρώ

-«Συντήρηση δρόμου Σταυροβρύση – Ελάτη – Καστανιά – Τετράκωμο», προϋπολογισμού 54.000 ευρώ

-«Συντήρηση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 20.000 ευρώ

-«Συντήρηση δρόμου Ανέζα – Ψαθοτόπι – γέφυρα Φειδοκάστρου (αποκατάσταση οδοστρώματος)», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ.

-«Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου «Network creation and promotion of castles – NetCastle», προϋπολογισμού 138.000 ευρώ

-«Διαμόρφωση χειμάρρων Καρυδά – Παντοκράτορα» προϋπολογισμού  936.768 ευρώ.

-”Συντήρηση 1ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 55.000 ευρώ.

● Απόφαση πέντε σημείων του Περιφερειακού Συμβουλίου

 για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Άρτας Σε απόφαση πέντε σημείων κατέληξε σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, για την αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής της Άρτας από τη διέλευση του ποταμού Αράχθου. Η συζήτηση έγινε με αφορμή την επικείμενη ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων των υδροηλεκτρικών έργων της ΔΕΗ Πουρνάρι 1 και Πουρνάρι 2.

Συγκεκριμένα το Περιφερειακό Συμβούλιο:

-επικύρωσε την αρνητική γνωμοδότηση που είχε υποβάλλει στο τμήμα περιβάλλοντος & υδροοικονομίας της περιφερειακής ενότητας Άρτας σχετικά με τους περιβαλλοντικούς όρους της Ε.Π.Ο., στην οποία περιλαμβάνονται εντάσεις και αντιρρήσεις επί συγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων  στην απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) 

-εξέφρασε τη συμφωνία του με την πρόταση του ΤΕΕ/τμ. Ηπείρου για τον καθορισμό ως ορίου υπερχείλισης τα 2.000 κυβικά νερού ανά δευτερόλεπτο και για την περαιτέρω διερεύνηση της μελέτης του.

-συμφώνησε όπως κατατεθούν από τις παρατάξεις επί μέρους προτάσεις επί των περιβαλλοντικών όρων, οι οποίες θα συνυποβληθούν στο αρμόδιο Υπουργείο.

-να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις για τις αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις που απαιτούνται

-να στηριχθούν οι όποιες ενέργειες νομικού περιεχομένου απαιτηθούν.

Υπέρ της πρότασης τάχθηκαν οι παρατάξεις της “Αξιοβίωτης Ανάπτυξης”, της “Ήπειρος Ανατροπής”, της “Συμμαχίας Ηπειρωτών”, τη δική της πρόταση κατέθεσε η παράταξη “Λαϊκή Συσπείρωση”, λευκό ψήφισε η “Ελληνική Αυγή” και κατά η “Αριστερή Παρέμβαση”.

Κριτική κατά της ΔΕΗ Α.Ε., για τη στάση που τηρεί στην Άρτα, άσκησε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο Αντιπεριφερειάρχης περιφερειακής ενότητας Άρτας Βασίλης Ψαθάς, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι περιφερειακοί σύμβουλοι που τοποθετήθηκαν.

Επισημαίνεται ότι στην προηγούμενη Μ.Π.Ε. αναφέρονταν ότι τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας κατάντη του ποταμού, ήταν υποχρέωση της πολιτείας και όχι της ίδιας της Δ.Ε.Η..

● Στήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου στην υποψηφιότητα της πόλης των Ιωαννίνων για “Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης 2021″ Κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε τη στήριξη της υποψηφιότητας “Ιωάννινα-Ήπειρος, Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπη 2021″.

 

 

● Ξεκινούν οι διαδικασίες για την αναστήλωση της Γέφυρας της Πλάκας. Στην επιτροπή αναστήλωσης συμμετέχει και ο Φιλιππιαδιώτης καθηγητής Δημήτρης Καλιαμπάκος. Την άμεση εκκίνηση των εργασιών αναστήλωσης του ιστορικού γεφυριού της Πλάκας στα Τζουμέρκα, αποφάσισαν και προγραμμάτισαν οι εμπλεκόμενοι φορείς, στην εκδήλωση-παρουσίασης, στο Πνευματικό Κέντρο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος των μελετών του ΕΜΠ, την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015.

Ως στόχος τέθηκε, οι εργασίες αναστήλωσης να ολοκληρωθούν πριν το τέλος του 2016, με φορέα υλοποίησης του έργου την περιφέρεια Ηπείρου. Για τον σκοπό αυτό συστήνεται επιστημονική επιτροπή παρακολούθησης των εργασιών, καθώς και μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την υποδοχή δωρεών και χορηγιών ανέφερε στην εκδήλωση ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού Νίκος Ξυδάκης, ο οποίος τόνισε ότι ”Οι εμπλεκόμενοι φορείς βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία, ενώ δωρητές, όπως η οικογένεια Λούλη, έχουν ήδη δηλώσει την πρόθεσή τους να προβούν σε δωρεές ώστε να προχωρήσει η αναστήλωση του ιστορικού γεφυριού. Η σημερινή εκδήλωση επιβεβαίωσε τη σύμπνοια όλων των εμπλεκομένων φορέων. Για το σκοπό αυτό συνάπτεται προγραμματική συμφωνία μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου, του ΕΜΠ και του δήμου Βορείων Τζουμέρκων”.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού Νίκος Ξυδάκης, παρέδωσε στον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη εγκεκριμένο το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης και το Καταστατικό της Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. Στην Προγραμματική Σύμβαση, η οποία έχει αντικείμενο τις εργασίες για την αποκατάσταση της Γέφυρας, θα μετέχουν το Υπουργείο Πολιτισμού, η Περιφέρεια Ηπείρου, ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Τμήμα Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Στην Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, θα μετέχουν οι Μητροπολίτες Ιωαννίνων Μάξιμος και Άρτας Ιγνάτιος , ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο Δήμαρχος Β. Τζουμέρκων Γιάννης Σεντελές, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/Τμ. Ηπείρου Χρήστος Παπαβρανούσης, και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Αράχθου κ. Μιχ. Μήτσης. Σκοπός της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο καταστατικό της είναι “η με κάθε τρόπο συνδρομή και βοήθεια για την επίτευξη του έργου της αναστήλωσης του γεφυριού της Πλάκας, όπως η υλοποίηση και διαχείριση δωρεών φορέων και ατόμων κ.ά.”.

Στην εκδήλωση παρουσίασης της μελέτης τους παριστάμενους καλωσόρισε ο εκπρόσωπος της Π.Σ.Ε. κ. Σωτ. Κολιούσης και ακολούθησε σύντομη αναφορά του Πρύτανη του Ε.Μ.Π. κ. Ι. Γκόλια για τη συμβολή του Ιδρύματος στην αναστήλωση του Γεφυριού.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού Νίκος Ξυδάκης και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης.

Τις γενικές αρχές για την αποκατάσταση της γέφυρας, τη σειρά των εργασιών που πρέπει να γίνουν και τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθούν τα εργοτάξια ανέλυσε ο καθηγητής Μανώλης Κορρές. Για επιμέρους μελέτες, ευρήματα κ.ά., τοποθετήθηκαν άλλοι καθηγητές, ενώ η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση του συμπατριώτη (Φιλιππιαδιώτη στην καταγωγή) καθηγητή του ΕΜΠ Δημήτρη Καλιαμπάκου, που αναφέρθηκε σε περιβαλλοντικά θέματα και στη διαχείριση του κινδύνου του έργου.

Στην παρουσίαση παραβρέθηκαν, εκτός από τους, Αναπληρωτή υπουργό Πολιτισμού Νίκο Ξυδάκη και Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καρχιμάνη, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Μπαλάφας, ο βουλευτής Άρτας Γιώργος Στύλιος, ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Γιάννης Σεντελές, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/Τμ. Ηπείρου Χρήστος Παπαβρανούσης, ο πρώην Πρόεδρος της ΠΣΕ Γιώργος Οικονόμου, σύσσωμο το Δ.Σ. της ΠΣΕ με επικεφαλείς, απουσιάζοντος στην Ήπειρο του Προέδρου Γιώργου Δόση, τους Αντιπροέδρους Σωτήρη Κολιούση και Κώστα Κωνή, εκπρόσωποι Ομοσπονδιών, Αδελφοτήτων, Ενώσεων και Συλλόγων της ηπειρωτικής αποδημίας, κ.ά.

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, σε δήλωση του, μετά την παρουσίαση, είπε ότι, ”αποτελεί τιμή για όλους τους Ηπειρώτες το γεγονός ότι την όλη προσπάθεια συντονίζει ο καθηγητής Μ. Κορρές, που έχει συμβάλλει στην αναστήλωση του Παρθενώνα. Τέλος ο Περιφερειάρχης, ανακοίνωσε πως σε συνεργασία με την καθηγήτρια του ΕΜΠ κ. Ε. Βιντζηλαίου θα εξεταστεί η κατάσταση των πέτρινων γεφυριών της Ηπείρου με ένα καινοτόμο πρόγραμμα.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)