Δεν γνωρίζουμε με ποιόν τρόπο θα πεισθούν οι δανειστές μας, πλην όμως πρέπει απαραιτήτως η κυβέρνηση να θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την προστασία του αγρότη, αν επιθυμεί να μην απομακρυνθούν ακόμα περισσότερο οι νέοι από την ύπαιθρο. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δώσει να (και θα πρέπει να) καταλάβουν οι θεσμοί, ότι η γεωργία είναι το κατ’ εξοχήν επάγγελμα του πρωτογενούς τομέα, με το οποίο επέζησαν γενεές και γενεές και σε πολλές περιπτώσεις είναι υποβοηθητικό της κτηνοτροφίας, η οποία επίσης ανήκει στον πρωτογενή τομέα.

Δεν εννοούμε ότι θα πρέπει να θεωρούνται αγρότες και εκείνοι που κατέχουν μικρό ή μεγάλο κομμάτι γης, αλλά οικονομικά εξαρτώνται από άλλα πιο προσοδοφόρα επαγγέλματα. Πρέπει όμως να γίνει αυστηρός έλεγχος εκείνων που θα φορολογηθούν, γιατί δεν θα πρέπει μέσα στα ξερά να καούν και τα χλωρά. Γιατί οι πραγματικοί αγρότες, αν φορολογηθούν με τον τρόπο που υποδεικνύουν οι δανειστές μας και αν δεν υπαχθούν σε ειδικό καθεστώς ασφάλισης όπως είναι ΟΓΑ, δεν θα μπορούν να σταθούν με τις αυξήσεις που έχουν εξαγγελθεί και δεν θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν τα εισερχόμενα αγροτικά προϊόντα, τα οποία σε λίγον καιρό θα κατακλείσουν την Ελληνική αγορά.

Η Ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να κατανείμει δίκαια τα φορολογικά βάρη με τη διάκριση των αγροτών σε αυτούς που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και σε εκείνους που έχουν μεν κάποιο αγροτικό εισόδημα, το κύριο όμως επάγγελμά τους είναι διαφορετικό.

Φυσικά και θα πρέπει να αρθούν οι παθογένειες τόσων χρόνων, που ήθελε να έχουν αγροτικό εισόδημα πολλοί από τους διαμένοντες στην Εκάλη, προκειμένου να οδηγούν το τζιπ τους που είχαν δηλώσει ως αγροτικό μηχάνημα, βεβαίως και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην αλλαγή των καλλιεργειών και όχι στο φαγοπότι των επιδοτήσεων. Αυτά όμως δεν μπορεί να εφαρμοστούν οριζοντίως, γιατί τότε δεν πρόκειται κανένας νέος να ασχοληθεί με την αγροτική καλλιέργεια.

Αυτό θα πρέπει να το προσέξει τόσο η κυβέρνηση, όσο και οι πιστωτές μας.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)