Και στο νομό υπήρξε υπάλληλος ο οποίος διορίστηκε στο δημόσιο με ψευδή δικαιολογητικά, στην προκειμένη περίπτωση κατάθεσε μη έγκυρο απολυτήρια λυκείου. Ο έλεγχος ο οποίος έγινε από τα αρμόδια όργανα, ανακάλυψε την πλαστογραφία και απ’ ότι λένε οι πληροφορίες, ο εν λόγω υπάλληλος, θα απολυθεί από την υπηρεσία του.

Το ζήτημα δεν είναι αν θα απολυθεί ο παρανόμως προσληφθείς υπάλληλος, αλλά οι συναυτουργοί αυτής της απάτης, η οποία σχετίζεται οπωσδήποτε με τον ευγενή ανταγωνισμό. Δηλαδή τη θέση την οποία κατέλαβε ο συγκεκριμένος υπάλληλος καταθέτοντας ψευδή δικαιολογητικά, θα μπορούσε να την καταλάβει κάποιος συμπολίτης, ο οποίος διέθετε κανονικά και όχι ψευδή δικαιολογητικά και είχε όλα τα νόμιμα προσόντα για τη θέση αυτή.

Που σημαίνει ότι ο εν λόγω παράνομος υπάλληλος, δεν ενήργησε από μόνος του. Κάποιος του έδωσε ψεύτικο απολυτήριο λυκείου ή άλλα χαρτιά που απαιτήθηκα για την πρόσληψή του, κάποιος έκανε τα στραβά μάτια όταν διαπίστωσε την παρανομία όταν έγινε ο έλεγχος των δικαιολογητικών (γιατί μη μου πεί κανείς ότι δεν έγινε ο απαιτούμενος έλεγχος), κάποιος τον διόρισε στη θέση αυτή, έχοντας υπόψιν του ότι ενεργεί παρανόμως.

Επί είκοσι περίπου χρόνια που υπηρετεί ο υπάλληλος στην υπηρεσία αυτή δεν έμαθε κανένας ότι την κατέχει με παράνομα, πλαστά έστω, δικαιολογητικά;

Επομένως η απόλυση του υπαλλήλου από τη θέση την οποία κατέχει, είναι μεν σωστή, σωστότερο όμως θα ήταν να γίνει έλεγχος και σε εκείνους οι οποίοι εξέδωσαν αυτά τα πλαστά δικαιολογητικά. Αλλιώς η υπόθεση θα παραμείνει …ημιτελής. Και φυσικά θα πρέπει από τους υπαλλήλους που έχουν προσληφθεί στο δημόσιο με τον ίδιο παράνομο τρόπο, να ζητηθούν πίσω τα χρήματα που πήραν από το δημόσιο ως μισθό.

Δεν είμαστε από εκείνους που αισιοδοξούμε, γιατί αν ακολουθηθεί η Ελληνική τακτική της ΕΔΕ, της δευτεροβάθμιας εξέτασης της υπόθεσης και της δικαστικής οδού, ο εν λόγω υπάλληλος θα έχει βγει στη σύνταξη και θα την περνάει όμορφα κι ωραία. Μόνο που ελπίζουμε νε μην υπάρξουν αντίστοιχες περιπτώσεις στο μέλλον.

 

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)