Είναι γνωστή η ευαισθησία της περιφέρειας Ηπείρου στα δημοσιεύματα των εφημερίδων που την αφορούν. Η «Φωνή» έχει και στο εγγύς παρελθόν σημειώσει ότι το γραφείο τύπου της περιφέρειας, απαντά άμεσα στα σχόλια που δημοσιεύονται για διάφορες ενέργειές της. Σημειώνοντας για μια ακόμη φορά τη ταχύτατη απάντηση της περιφέρειας σε σχόλια της «Φωνής» την παραθέτουμε χωρίς κανέναν επί πλέον σχολιασμό. Επισημαίνουμε μόνο ότι τα σχόλα που γράφτηκαν στη «Φωνή» στο περασμένο φύλλο, αφορούσαν τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τη διαφωνία που υπήρξε μεταξύ της περιφέρειας Ηπείρου και της νομαρχιακής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για τη μονάδα Συλλογής απορριμμάτων που πρόκειται να γίνει με το σύστημα ΣΔΙΤ. Οι απαντήσεις από την περιφέρεια είναι οι παρακάτω:

ΠΡΟΣ.: ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ 

Κύριε Διευθυντή,

A. Στο φύλλο της Παρασκευής 11  Σεπτεμβρίου 2015, δημοσιεύεται σχόλιο με τον τίτλο: “Δεν έχουν ανάγκη μόνο τα Γιάννενα”, το οποίο αναφέρεται στη σύσκεψη που έγινε στην Περιφέρεια για τις αθλητικές εγκαταστάσεις των Ιωαννίνων. Όπως έχει τονιστεί, τόσο η σύσκεψη με το Δήμαρχο Ιωαννίνων, όσο και η προηγηθείσα με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, αφορούσε τις αθλητικές εγκαταστάσεις που είναι οι μοναδικές στην Ήπειρο, που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Η Περιφέρεια Ηπείρου, έχει συμβάλλει στην ολοκλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων και σε άλλες Π.Ε. και ειδικά στην Άρτα και στην Πρέβεζα, ωστόσο με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα είναι αδύνατος ο προγραμματισμός κατασκευής νέων αθλητικών έργων. Ωστόσο ανταποκρίνεται στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που τυχόν παρουσιάζονται.

B. Όσον αφορά το σχόλιο για το ζήτημα της μονάδας Α.Σ.Α. που δημοσιεύεται στην ίδια σελίδα, πρέπει να  αποσαφηνιστεί ότι δεν υπήρξε καμία γνωμοδότηση του υπηρεσιακού υπουργού, παρά τροποποιητική απόφαση που εκδόθηκε από την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, που  είναι καθαρά υπηρεσιακού χαρακτήρα και την οποία παρατύπως είχε σταματήσει ο πρώην Υπουργός ΠΑΠΕΝ. Ο ισχυρισμός του συντάκτη  του σχολίου, ότι δεν “είναι και τόσο φιλολαϊκά τα μέτρα που παίρνει η Περιφέρεια Ηπείρου με την καθιέρωση του ΣΔΙΤ”, θεωρούμε ότι δεν λαμβάνει υπόψη του τις πραγματικές διαστάσεις του ζητήματος, με πρώτο και άμεσο αντιληπτό στον οικογενειακό προϋπολογισμό του κάθε Ηπειρώτη πολίτη, το κόστος που θα κληθεί να επωμιστεί από την 1η Ιανουαρίου 2016, από την επιβολή προστίμων από την Ε.Ε..

Όσοι επίσης θεωρούν “αντιλαϊκή” επιλογή τη μέθοδο ΣΔΙΤ, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η  κατασκευή μονάδων επεξεργασίας στερεών αστικών αποβλήτων, είναι αδύνατο να καλυφθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια και ως εκ τούτου θα πρέπει να βρεθούν εθνικοί πόροι ή από πόρους των Δήμων, επιβαρύνοντας ουσιαστικά επιπλέον τους δημότες. Κι αυτή κάθε άλλο παρά “φιλολαϊκή” πολιτική μπορεί να θεωρηθεί. Επειδή το θέμα δεν μπορεί να εξαντληθεί στο πλαίσιο μιας απάντησης, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω εξήγηση.

Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία 

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)