Σε πρόσφατη συνεδρίασή του το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ζηρού γνωμοδότησε θετικά επί μίας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε ένα έργο ύδρευσης Νομών Άρτας, Πρέβεζας και Λευκάδας.

Το έργο αφορά την αντικατάσταση όλου του αγωγού ύδρευσης και την αναβάθμιση της υδρομάστευσης στις πηγές Αγίου Γεωργίου. Ο αγωγός είναι μήκους 110 χιλιομέτρων, το έργο που θα προκύψει θα είναι πάρα πολύ μεγάλο αν λάβουμε υπ’ όψη ότι η αμοιβή της μελέτης ανέρχεται στα δύο εκατομμύρια ευρώ και φορέας υλοποίησης της μελέτης είναι το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Στην απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο Ζηρού επισημαίνει πως θα πρέπει να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των υδάτινων συστημάτων των πηγών Αγίου Γεωργίου και να μην υπάρξει καμία συνέπεια στις υφιστάμενες χρήσεις ( νεροτριβή κλπ ).

Στην απόφαση σημειώνεται επίσης ότι δεν θα πρέπει να προβλεφτούν νέες ογκώδεις υπέργειες κατασκευές πλησίον των πηγών και να προβλεφθεί η εκπόνηση μελέτης και κατασκευής έργων αισθητικής ανάπλασης της περιοχής των πηγών Αγίου Γεωργίου.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής των υπό μελέτη έργων είναι απαραίτητη η εξασφάλιση χρηματοδότησης για την αποκατάσταση των χώρων οι οποίοι διαταράχθηκαν και είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και συγκεκριμένα του Πλατανόδασους και της Τεχνητής Λίμνης στην περιοχή καθώς και των δρόμων προσπέλασης και των χώρων εγκατάστασης των εργοταξίων.

Δεδομένου ότι η Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου και κατά συνέπεια ο Δήμος Ζηρού υδροδοτεί τα υπό μελέτη έργα κρίνεται δίκαιο στη φάση λειτουργίας του έργου, εφόσον γίνει Σύνδεσμος, να προβλεφθεί η εκπροσώπηση στο Σύνδεσμο τόσο της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου όσο και του Δήμου Ζηρού καθώς η θέσπιση ανταποδοτικού τέλους υπέρ της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου, είναι μερικές από τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Ζηρού.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)