Με την ευκαιρία του κτηνοτροφικού πάρκου υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας προτύπου Πρότυπου Αγροτικού Τεχνολογικού Πάρκου, για το οποίο, όπως διαβάζουμε στην ίδια συνέντευξη, έχει κατατεθεί πρόταση από το ΤΕΙ Ηπείρου, να γίνει στην Άρτα. Και μάλιστα ομοειδές γεωργικό πάρκο δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα.

Επαναλαμβάνουμε φυσικά ότι η δημιουργία του εν λόγω πρότυπου αγροτικού πάρκου στην Άρτα, δεν σημαίνει ότι υπάρχει διαφωνία ως προς τον τόπο δημιουργίας του. Η διαφωνία πάλι εστιάζεται στο γεγονός ότι οι τοπικοί παράγοντες (του νομού εννοείται) δεν κινήθηκαν ώστε αντίστοιχο γεωργικό πάρκο να γίνει στο νομό, εκεί όπου τα κτήματα είναι χέρσα, οι αγρότες περιορισμένοι και οι περισσότεροι προχωρημένης ηλικίας. Ως τέτοιες περιοχές ενδείκνυνται οι περιοχές του κάμπου Θεσπρωτικού ή του κάμπου της Παναγιάς, όπου έχει γίνει αι αναδασμός, που σημαίνει ότι οι εν λόγω περιοχές είναι εύκολες στο πότισμα των χωραφιών.

Τα πλεονεκτήματα για την ευρύτερη περιοχή που θα προταθεί να γίνει το γεωργικό πάρκο είναι τεράστια. Αρκεί μόνο να αναφερθεί ότι οι νέες τεχνολογίες στις οποίες θα πρέπει να εκπαιδευτεί ένας παραγωγός για να τις εφαρμόσει με καλύτερα αποτελέσματα στην παραγωγή, σημαίνει ότι θα προσελκύσει το ενδιαφέρον πάρα πολλών νέων αγροτών και άρα στην περιοχή που θα γίνει το γεωργικό πάρκο θα υπάρξει ζωντάνια από νέους ανθρώπους.

Είναι σημαντικό στην προκειμένη περίπτωση, όπως και στη δημιουργία κτηνοτροφικού πάρκου, να υπάρξει κοινή γραμμή και κοινή διεκδίκηση από όλους τους τοπικούς παράγοντες για να είναι αποτελεσματική. Και οπωσδήποτε η κοινή σύμπλευση με το ΤΕΙ Ηπείρου, το οποίο σε απόσταση είναι πολύ κοντά και άρα έχει τη δυνατότητα να «επιστατεύει» ανάλογη πρωτοβουλία.

Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούν οι τοπικοί παράγοντες, αν δε θέλουν να δουν τους νέους να εγκαταλείπουν τον τόπο τους και αν θέλουν την ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)