Οι Πρόεδροι των ηλεκτροδοτούμενων ΤΟΕΒ Ηπείρου και νοτίου λεκά­νης Αιτωλοακαρνανίας, συμμετείχαν σήμερα στις 18 Νοεμβρίου 2015, σε σύσκεψη στο Γραφείο του Προέδρου της ΔΕΗ Α.Ε., Δ/νση: Χαλκοκον­δύλη 30, στην Αθήνα, κ. Παναγιωτάκη Εμμανουήλ.

Στην σύσκεψη συμμετείχαν επίσης και οι βουλευτές:

  1. Μπάρκας Κώστας, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, από νομό Πρέβεζας.
  2. Γιόγιακας Βασίλειος, βουλευτής Ν.Δ., από νομό Θεσπρωτίας.
  3. Καραγιάννης Γιάννης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, από νομό Ιωαννίνων.

 

 

Οι Πρόεδροι, ο καθένας χωριστά, ανέπτυξαν όλα τα θέματα που αφο­ρούν τους Οργανισμούς μας και δήλωσαν κατ’ αρχήν ότι θα προσπαθή­σουν να μειώσουν τις οφειλές τους προς την ΔΕΗ.

Αυτή η θέση τους εκλήφθηκε από την ΔΕΗ ως προσπάθεια καλής θέλη­σης κι επικράτηση κλίμα συνεργασίας και από τις δύο πλευρές.

Ανέφεραν όμως ότι η σημερινή κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και οι αγρότες δεν έχουν χρήματα για να πληρώσουν στους ΤΟΕΒ και γι’ αυτό οι ΤΟΕΒ δεν εισπράττουν και δεν μπορούν να πληρώσουν προς την ΔΕΗ τις δικές τους οφειλές. Η ΔΕΗ πρέπει να δει το θέμα αυτό με κατα­νόηση και να μη κατεβάζει τους διακόπτες παραδίδοντας τους ΤΟΕΒ στους κάθε είδους ληστές και διαρρήκτες των αντλιοστασίων τους.

Αφού συζητήθηκαν όλα τα θέματα, τα σχετικά με την ΔΕΗ Α.Ε., στο τέλος Ομόφωνα ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

 

1) Διακανονισμός οφειλών

Να πληρωθούν το 10% της οφειλής ως προκαταβολή και στη συνέχεια η αποπληρωμή θα γίνει σε εκατό (100) δόσεις.

 

2) Εγγύηση έναντι των οφειλών μας


 

2) Εγγύηση έναντι των οφειλών μας

Οι Πίνακες οφειλετών που βεβαιώνουν οι ΤΟΕΒ στις Δ.Ο.Υ. να αποτε­λέσουν τις εγγυήσεις που θα καταθέσουν οι ΤΟΕΒ προς την ΔΕΗ Α.Ε. Η ΔΕΗ Α.Ε. θα εξετάσει πως μπορεί να γίνει αυτό τεχνικά εφικτό.

 

3) Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας

Στα Τιμολόγια της ΔΕΗ Α.Ε. ποσά που φτάνουν περίπου στο 25% των Τιμο­λογίων αφορούν χρεώσεις που είναι άσχετες με την ηλεκτρική ενέρ­γεια που καταναλώνουμε (π.χ. για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.λπ.). Αυτά δεν αφορούν κατανάλωση και ζητούμε να εξαιρεθούν οι ΤΟΕΒ από αυτές τις Χρεώσεις, το οποίο όμως θέλει Πράξη Νομοθετικού Περιεχομέ­νου (πρέπει να γίνει Νόμος στην Βουλή). Αυτό θα το αναλάβουν οι παρό­ντες βουλευτές που συμμετείχαν στην σύσκεψη.

 

4) Αλλαγή-Τροποποίηση απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΗ Α.Ε. να αναλάβει την υποχρέωση να μεταφέρει τις αποφάσεις της σημερινής σύσκεψης προς το προσεχές Διοικητικό Συμ­βούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., ώστε να τροποποιηθεί η προηγούμενη απόφασή του και οι νέες αποφάσεις που θα λάβει να είναι όπως παραπάνω.

 

5) Όσοι ΤΟΕΒ οφείλουν, να επισκεφθούν την ΔΕΗ Α.Ε. στην Αθήνα για ρύθμιση των οφειλών τους.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΗ Α.Ε. δήλωσε ότι όσοι ΤΟΕΒ δεν επισκεφτούν την ΔΕΗ Α.Ε. για να δηλώσουν ότι θα ρυθμίσουν τις οφειλές τους, σε αυτούς θα γίνει σίγουρα διακοπή της ηλεκτροδότησης. Να γνωστοποιηθεί αυτή η θέση της ΔΕΗ Α.Ε. προς όλους τους ηλεκτροδοτούμενους ΤΟΕΒ.

 

Μπάμπης Δράκος

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)