Στο τέλος του έτους ολοκληρώνεται η συντήρηση και αποκατάσταση του μεγάλου Θεάτρου της Νικόπολης από την επιστημονική επιτροπή προϊστορικών και κλασσικών αρχαιοτήτων, οπότε και θα δοθεί στο κοινό για πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο του έργου του ΕΣΠΑ «Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης (Α΄ Φάση)», πραγματοποιείται από το 2013 πολυσχιδές έργο στο ρωμαϊκό Θέατρο της Νικόπολης, ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα του είδους στην Ελλάδα, η ίδρυση του οποίου ανάγεται στην εποχή του Αυγούστου. Οι εργασίες που εκτελούνται αποσκοπούν στη διασφάλιση του μνημείου και των κινητών ευρημάτων του. Η σκαπάνη έφερε στην επιφάνεια τρεις σειρές μαρμάρινων εδωλίων του κάτω κοίλου σε άριστη κατάσταση. και πληθώρα μαρμάρινων θραυσμάτων.

Όλα τα παραπάνω θεωρούνται ότι ανήκουν στην πρώτη οικοδομική φάση του θεάτρου, η οποία τοποθετείται με τα ως τώρα δεδομένα στα τέλη του 1ου αι. π.Χ..

Το έργο θα αποδοθεί σταδιακά στο κοινό από τις 31 Δεκεμβρίου 2015 που θα ολοκληρωθούν οι εργασίες του ΕΣΠΑ (Α’ Φάση), ενώ πρόθεση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι να ενταχθεί και στην επόμενη φάση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Το Μεγάλο Θέατρο της Νικόπολης, μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης, θα είναι επισκέψιμο σε όλα τα τμήματά του, όπου έχουν ήδη περατωθεί οι εργασίες.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)