Πιθανότατα οι αλλαγές που θα γίνουν στον νέο Καλλικράτη να μην επηρεάσουν το νομό μας και οι δήμοι να παραμείνουν οι ίδιοι, δηλαδή να παραμείνουν τέσσερις. Οπωσδήποτε όμως θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές, οι οποίες εκ των πραγμάτων θα αγγίξουν και το νομό μας. Όπως για παράδειγμα λέγεται ότι θα υπάρξουν αλλαγές στην κατανομή των τέως κοινοτήτων, που σημαίνει ότι τα όρια των δήμων υπάρχει πιθανότητα να αλλάξουν (και δεν ξέρουμε αν ο νέος Καλλικράτης θα αλλάξει και τα όρια των νομών).

Το γεγονός ότι θα υπάρξει οπωσδήποτε νέος Καλλικράτης (η είδηση δημοσιεύτηκε και στη «Φωνή» στο περασμένο φύλλο), επιτάσσει την αναγκαιότητα να υπάρξει μια επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους κα των τριών δήμων του νομού, η οποία θα επεξεργαστεί όλες τις παραμέτρους που υπάρχουν τώρα, αλλά και τις προτάσεις που σίγουρα θα υπάρξουν τόσο από τα δημοτικά και τοπικά συμβούλια, αλλά και τους πολίτες, έτσι ώστε σε εύλογο χρονικά διάστημα, να καταλήξει και να παραδώσει στα δημοτικά συμβούλια της προτάσεις της τα οποία και θα έχουν τον τελευταίο λόγο για τις αλλαγές που πιθανότατα να προτείνει η επιτροπή.

Θεωρούμε ότι είναι από τα πλέον σοβαρά ζητήματα και η συγκρότηση της επιτροπής δεν θα βρει ανέτοιμα τα δημοτικά συμβούλια μπροστά στο τόσο σοβαρό ζήτημα. Αντίθετα μάλιστα θα τα διευκολύνει στη λήψη των όποιων αποφάσεων. Αποφάσεις που φυσικά θα συντείνουν στην καλυτέρευση της υπάρχουσας κατάστασης, αν αυτή θεωρείται από τα δημοτικά συμβούλια ότι δεν είναι η καλύτερη.

 

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)