Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα το υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε να κατανείμει μια σειρά από πόρους στους δήμους. Συγκεκριμένα πρόκειται για:

-τα 8 εκατ. ευρώ από τα Τέλη Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους δήμους,

-άλλα 8 εκατ. ευρώ τα Τέλη Διαφήμισης

-συνολικά 58 εκατ. ευρώ για την 12η κατανομή της πρώην ΣΑΤΑ, μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς τους δήμους

-πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ από τους ΚΑΠ για την κάλυψη της δαπάνης για τη σίτιση μαθητών, μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων

-και τέλος για περίπου 2,150 εκατ. ευρώ για τη λειτουργία εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος.

Αναλυτικά, αναφορικά με τα έσοδα από ΤΑΠ στους δήμους, στην απόφαση του υπουργείου τονίζεται ότι «Τα έσοδα αυτά διατίθενται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών». Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΕΔΩ.

Για τα έσοδα από τέλη διαφήμιση υπογραμμίζεται ότι «Τα ως άνω ποσά αποτελούν έσοδο της κατηγορίας «Λοιπά Τακτικά Έσοδα» και του Κ.Α. 0715 με τίτλο «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ’ του άρθρου 15 του Β.Δ. 24.9/20.10.1958 (άρθρο 9 ν. 2880/2001)» του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2015 των δικαιούχων Δήμων και θα αποδοθούν σε αυτούς με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων». Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΕΔΩ.

Για την πρώην ΣΑΤΑ, το υπουργείο αποφάσισε «Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 58.641.670,00 €, το οποίο αποδίδεται ως 8 η – 12η τακτική επιχορήγηση σε όλους τους Δήμους της Χώρας για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών, σύμφωνα με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την απόφαση αυτή, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της». Δείτε αναλυτικά την απόφαση και τις κατανομές ΕΔΩ.

Το υπουργείο επίσης αποφάσισε την κατανομή ποσού ύψους 1.514.851,98 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015, προς κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων της Χώρας. Δείτε αναλυτικά την απόφαση και τις κατανομές ΕΔΩ.

Τέλος, κατανέμεται το ποσό 2.150.000,00 € σε Δήμους της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015, προς κάλυψη δαπανών

 

 

Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα το υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε να κατανείμει μια σειρά από πόρους στους δήμους. Συγκεκριμένα πρόκειται για:

-τα 8 εκατ. ευρώ από τα Τέλη Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους δήμους,

-άλλα 8 εκατ. ευρώ τα Τέλη Διαφήμισης

-συνολικά 58 εκατ. ευρώ για την 12η κατανομή της πρώην ΣΑΤΑ, μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς τους δήμους

-πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ από τους ΚΑΠ για την κάλυψη της δαπάνης για τη σίτιση μαθητών, μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων

-και τέλος για περίπου 2,150 εκατ. ευρώ για τη λειτουργία εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος.

 

46.000+43.000+460.000 = 550.000 περίπου για το νομό Πρέβεζας 140.000 για τον δήμο Ζηρού

Χριστουγεννιάτικος Μπουναμάς 78 εκατομμύρια ευρώ στους δήμους

Για τους δήμους Πρέβεζας και Άρτας από το Υπουργείο Εσωτερικών δόθηκαν:

8 εκατομμύρια ευρώ από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ΤΑΠ

Δήμος Ζηρού 12.720

Δήμος Πάργας 12.030

Δήμος Πρέβεζας 25.120

Παραμονή Χριστουγέννων σε μια χρονιά που τα είχε όλα. Η αναλγησία των

ισχυρών

έφτασε στο αποκορύφωμα με

πολεμικές

συγκρούσεις που ανάβουν στη γειτονιά μας,

Ένωσης. Πλέον, δεν μένει σε κανέναν αμφιβολία ότι το προσφυγικό ζήτημα

χρειάζεται τόλμη και ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, ώστε να

επουλωθούν οι πληγές που

άνοιξαν.

Ευχόμαστε

η γιορτή των Χριστουγέννων να φωτίσει τους ισχυρούς της γης.

Να

αντιληφθούν πως όλα τα παιδιά,όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στη ζωή και στο

όνειρο.

Εμείς θα κάνουμε ότι μπορούμε γι’ αυτό.

 

Πρέβεζα 23/12/2015

Γραφείο Τύπου

Νομαρχιακή Επιτροπή Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ

Δήμος Αρταίων 31.620

Γεωργίου Καραϊσκάκη 6.580

Κεντρικών Τζουμέρκων 7.330

Νικολάου Σκουφά 12.150

8 εκατομμύρια ευρώ από το τέλος διαφήμισης

Δήμος Αρταίων 31.440

Γεωργίου Καραϊσκάκη 4.450

Κεντρικών Τζουμέρκων 5.080

Νικολάου Σκουφά 9.430

Δήμος Ζηρού 10.080

Δήμος Πάργας 9.320

Δήμος Πρέβεζας 23.030

Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι (πρώην ΣΑΤΑ)

Δήμος Αρταίων 356.625

Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη 92.787,50

Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων 100.787,50

Δήμος Νικολάου Σκουφά 94.275

Δήμος Ζηρού 118.800

Δήμος Πάργας 102.275

Δήμος Πρέβεζας 248.812,50

 

ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

Δήμος Πρέβεζας 64.235,52

Δήμος Άρτας 68.034,38

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)