Μετά τη διαφανή διαδικασία που ακολουθήθηκε αναδείχτηκαν οι διευθυντές στα πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες διευθύνσεις της Ηπείρου. Για το νομό Πρέβεζας διευθυντής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πρόκειται να αναλάβει ο Θεόδωρος Κυραμάρης, διευθυντής στο 1ο δημοτικό σχολείο Πρέβεζας και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ο Κώστας Καμπουράκης, διευθυντής στο Λύκειο Φιλιππιάδας.

Αναλυτικά για όλους τους νομούς της Ηπείρου, σύμφωνα με τη μοριοδότηση από τα επιστημονικά μόρια, την ψηφοφορία μεταξύ των συναδέλφων τους μια τη συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής, αναδείχτηκαν οι παρακάτω διευθυντές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

Νομός Πρέβεζας: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Κυραμάρης Θεόδωρος αναπληρωτής διευθυντής Εκπαίδευσης με 38,40 μόρια και δεύτερος ο Συγγούνας Γεώργιος δημοτικό σχολείο Αγίας Παρασκευής με 34,90 μόρια

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Καμπουράκης Κωνσταντίνος 1ο ΓΕΛ Φιλιππιάδας, με 36,49 μόρια, δεύτερος ο Μπέλλος Χριστόφορος διευθυντής ΔΕ Πρέβεζας με 34,60 μόρια

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Άρτας: Γκόρος Λεωνίδας διευθυντής Εκπαίδευσης με 39,39 μόρια, δεύτερος ο Μιχάλης Ηλίας Σχολικός Σύμβουλος με 35,73 μόρια.

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευση Άρτας Γεωργογιάννης Κωνσταντίνος ΓΕΛ Άνω Καλεντίνης με 35,83 μόρια δεύτερος ο Δημητρίου Κωνσταντίνος Διευθυντής ΔΕ Άρτας με 35,24 μόρια.

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Θεσπρωτίας: Μπέση Μαρία Σχολικός Σύμβουλος με 35,45 μόρια, δεύτερος ο Νάτσης Κωνσταντίνος διευθυντής Εκπαίδευσης με 34,48 μόρια.

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευση Θεσπρωτίας: Κωτσίνας Γεώργιος 1ο ΓΕΛ Ηγουμενίτσας με 39,20 μόρια Τσακτσίρας Δημήτριος 4ο ΓΕΛ Ιωαννίνων με 27,43 μόρια

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ιωαννίνων: Ράπτης Μιχαήλ 3ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων με 32,61 μόρια, δεύτερος Κωσταδήμας Ευάγγελος 4ο ΓΕΛ Ιωαννίνων με 32,59 μόρια

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Ιωαννίνων: Τζίμας Γρηγόριος ΕΕΕΕΚ Ιωαννίνων με 39,19 μόρια, δεύτερος ο Κολιός Νικόλαος διευθυντής Εκπαίδευσης με 33,70 μόρια.

Σημειώνουμε ότι είναι η πρώτη φορά που τηρήθηκε αυτή η απόλυτη διαφάνεια στην επιλογή των Διευθυντών, όπου καταμετρήθηκαν τα μόρια από τα προσόντα και από τις ψήφους των συναδέλφων τους.

 

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)