Σε μακροσκελέστατο δελτίο τύπου ο κ. Δημήτριος Κολιός απαντάει στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ζηρού, για τους λόγους για τους οποίους οδηγήθηκε στην ένσταση κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού του ΚΔΑΠ του δήμου Ζηρού, η οποία κρίθηκε μη νομότυπη από τον ΑΣΕΠ. Επειδή το δελτίο τύπου του κ. Κολιού -εκτός του ότι είναι μακροσκελέστατο- αφορά το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ζηρού, το οποίο είναι και αρμόδιο να απαντήσει στις αιτιάσεις του, θα παραθέσουμε μόνο το σημείο εκείνο το οποίο αφορά το σχόλιο τα εφημερίδας μας και στο οποίο φυσικά γίνεται αναφορά μόνο στα όσα ελέχθησαν στο δημοτικό συμβούλιο, χωρίς καν να αναφέρεται το όνομα του κ. Κολιού. Λέει λοιπόν: «Τέλος, με αφορμή δημοσίευμα του τύπου, που έμμεσα με αφορά, (Φωνή του αγρότου, αρ. Φύλλου 2519, 29-1-2016, σ. 3) αφού αναρωτάται ο συντάκτης για ποιο λόγο η προσφυγή στη δικαιοσύνη; Εφόσον ο συντάκτης δεν έκανε τον κόπο να κάνει αυτό που η αντικειμενική ενημέρωση και δημοσιογραφική δεοντολογία επιβάλλει, δηλαδή να επικοινωνήσει μαζί μου και να του λύσω το φιλοσοφικό ερώτημα το οποίο θέτει στο αναγνωστικό κοινό του, όπως έκαναν άλλοι συνάδελφοί του, θα δώσω απάντηση στο ερώτημά του, αν και ήδη την έχω δώσει σύμφωνα με όλα όσα αναφέρω ανωτέρω.

-Είναι πολύ απλό, διότι το ΑΣΕΠ, έκρινε μη νομότυπη τη πρώτη προκήρυξη, αφού κάποιες ενέργειες, όπως τα κριτήρια μοριοδότησης έγιναν μη νομίμως και εκ των υστέρων. Επίσης, υπάρχει και μία αυτεπάγγελτη μήνυση. Πράγμα που σημαίνει ότι στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία, και χαρακτηρίζεται από ύψιστες αδιαπραγμάτευτες αρχές, όπως η δημοσιότητα, η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα-αρχές όπου σύμφωνα και με τον Περικλή στην αρχαία Αθήνα χαρακτήριζαν τον  ιδανικό Αθηναίο πολίτη, ο οποίος έπρεπε να έχει συμμετοχή στα κοινά- έτσι και σήμερα οι αρχές αυτές οφείλουν να είναι αδιαίρετες και βασικοί κανόνες για έκαστο τοπικό φορέα».

(Σημείωση: Είναι αρχή της εφημερίδας μας να μη έχει την «τελευταία λέξη» επειδή της δίνεται η δυνατότητα αυτή. Για τον λόγο αυτόν δεν θα γράψουμε κάτι για τα όσα …δεν έπραξε ο συντάκτης του σχολίου ενώ …έπραξαν άλλοι και να αφήσουμε τους αναγνώστες να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα).

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)