Στη διαβεβαίωση ότι το Υπουργείο Παιδείας εργάζεται συστηματικά ώστε το πρόγραμμα «διά βίου μάθηση» να έχει εξαετή προοπτική, όσο δηλαδή θα διαρκέσει και το νέο ΕΣΠΑ, κάνει ο βουλευτής Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας με την παρακάτω δήλωσή του: «Διευκρινίζω ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα έληξε τον Ιούνιο του 2015 και με την οχτάμηνη παράταση που έλαβε από το Υπουργείο Παιδείας, ολοκληρώνεται τέλος Φεβρουαρίου.

Το Υπουργείο Παιδείας εργάζεται συστηματικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί άμεσα η γραφειοκρατική διαδικασία για την ένταξη του νέου προγράμματος «Διά Βίου Μάθηση», το οποίο θα έχει εξαετή προοπτική, στην 5η Προγραμματική Περίοδο, δηλαδή στο νέο ΕΣΠΑ. Σκοπός του Υπουργείου είναι να υλοποιηθούν οι βασικοί άξονες του προγράμματος και να διασφαλιστεί ένα θεσμικό πλαίσιο, που να παρέχει πρόσβαση σε όσους  ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς επίσης να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε τοπικής κοινωνίας».

 

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)