Εκατομμύρια ευρώ από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ (ακόμα και από κρατικά κονδύλια) δίνονται στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα περίφημα ΚΕΚ προκειμένου να καταρτίσουν επαγγελματικά τους ακατάρτιστους νέους, με τα σεμινάρια που διοργανώνουν. Εκεί καταρτίζονται επαγγελματικά αυτός που δουλεύει σε συνεργείο αυτοκινήτων, με κάποιον που δουλεύει στα χωράφια, χωρίς να γίνεται κανένας έλεγχος ποιοι καταρτίζονται, ποιός τους καταρτίζει και σε τι. Αρκεί μόνο να έχουν εγγραφεί στα ΚΕΚ και οι καταρτιζόμενοι αλλά και οι καθηγητές να είναι στη θέση τους όταν τους γίνει έλεγχος. Γιατί ανάλογα με τους καταρτιζόμενους τα ΚΕΚ θα λάβουν τη χρηματοδότηση, την οποία θα διοχετεύσουν στους καταρτιζόμενους (αν είναι στο πρόγραμμα να τους πληρώσουν) και στους καθηγητές και θα μείνουν και στον ιδιοκτήτη τους κάποια χρήματα.

Δεν ξέρουμε αν κάποτε θα μας ζητήσουν πίσω τα χρήματα που δαπανώνται από το ΕΣΠΑ στα διάφορα ΚΕΚ και αν υπάρχουν επιτροπές ελέγχου των καταρτιζομένων και των καθηγητών. Ξέρουμε σίγουρα ότι τα εκατομμύρια που δίνονται για την κατάρτιση των νέων, δεν πιάνουν τόπο, αφού, απ’ ότι ξέρουμε, ούτε ένας καταρτιζόμενος δεν έχει πάει σε κάποια δουλειά επειδή τελείωσε κάποιο ΚΕΚ. Όπως επίσης ξέρουμε ότι δεν γίνεται να καταρτίζεται επαγγελματικά κάποιος που ασχολείται με μπουλντόζες π.χ. μαζί με κάποιον που ασχολείται με τα οικονομικά (επίσης π.χ.).

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)