Δημοτική Ζηρού Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΔΗ.ΖΗ.Α.Ε. ΟΤΑ)

(Δημοτική Σύμβουλος Κα Ξώνα Γεωργία)

Κατά το 2015 στη ΔΗ.ΖΗ. Α.Ε. ΟΤΑ διενεργήθηκε διαχειριστικός έλεγχος μετά το πέρας του οποίου απεικονίστηκε η κατάσταση της εταιρείας η οποία κρίθηκε διαχειρίσημη υπό προϋποθέσεις. Λόγω της κακής οικονομικής θέσεις οι δραστηριότητές της περιορίστηκαν στην τακτοποίηση και αξιοποίηση των ακινήτων που έχει την εκμετάλλευση. Έτσι δημοπράτησε τα δημοτικά καταστήματα Νέας Κερασούντος, Πέτρας, Αναψυκτήριο Τένις, Σχολικό κλήρο Μπουσούλιζας και το δημοτικό Παρκινγκ στη Γέφυρα Καλογήρου. Επιπλέον η εταιρεία έχει την εκμετάλλευση και των Σχολικών κλήρων Πέτρας και Δρυοφύτου.

Το ετήσιο συνολικό ενοίκιο που εισπράττει από όλα τα ακίνητα ανέρχεται στο ποσό των 22.000,00 ευρώ. Το ετήσιο ενοίκιο των 91.000,00 ευρώ από το δημοτικό σφαγείο εξακολουθεί να κατάσχεται από προμηθευτές. Η εταιρεία βρίσκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις με τον ενοικιαστή του σφαγείου.

Το δημοτικό Παρκινγκ στη Γέφυρα Καλογήρου παρότι έχει υπογραφεί νέο ιδιωτικό συμφωνητικό εξακολουθεί να εκμεταλλεύεται ο παλαιός ενοικιαστής λόγω μη έκδοσης δικαστικής απόφασης μετά από της σε βάρος του έξωσης που έγινε από την εταιρεία μας.

Η εταιρεία στερείται ασφαλιστικής ενημερότητας λόγω συσσωρευμένων οφειλών προς το ΙΚΑ.

Για το 2016 η εταιρεία στοχεύει στην εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα προκειμένου να εισπράξει από το Δήμο την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η οποία προβλέπεται στο καταστατικό της ίδρυσής της.

Η εταιρεία συγκάλεσε σε 9 συνεδριάσεις το Δ.Σ., το οποίο έλαβε 41 αποφάσεις, ενώ πραγματοποίησε και την ετήσια Γενική Συνέλευση έτους 2015

 

«Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζηρού»

(Δημοτική Σύμβουλος Καραπάνου Αναστασία)

Στον οργανισμό μας ανήκουν οι δομές των παιδικών προγραμμάτων, των ΚΑΠΗ και του Πνευματικού Κέντρου.

Α. Ξεκινώντας από το 1ο Τμήμα Βρεφονηπιακού Σταθμού Φιλιππιάδας σας ενημερώνω ότι στο πρόγραμμα φοιτούσαν 86(ογδόντα έξι) βρέφη και νήπια από τα οποία τα 48 ήταν ενταγμένα στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και 40 χωρίς την υποστήριξη του προγράμματος. Για τη σχολική χρονιά 2015-2016 φοιτούν 97 (ενενήντα επτά) βρέφη και νήπια από τα οποία τα 47 ήταν ενταγμένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και 50 χωρίς την υποστήριξη του προγράμματος. Για πολλές οικογένειες δημοτών έχοντας υπόψη τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες προχωρήσαμε στην απαλλαγή από την καταβολή των τροφείων. Οι παρεμβάσεις στις οποίες προχωρήσαμε ήταν στο εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο, στην ηλεκτρική εγκατάσταση με αλλαγή του πίνακα αλλά και εσωτερικών δικτύων ρεύματος. Στην κουζίνα η οποία είναι ζωτικός χώρος για τη λειτουργία του παιδικού προχωρήσαμε στην προμήθεια νέου ξενοδοχειακού εξοπλισμού, ηλεκτρικών μικροσυσκευών και σκεύη κουζίνας.

Για τους χώρους απασχόλησης των νηπίων και βρεφών προμηθευτήκαμε παιχνίδια εσωτερικού χώρου, παιδαγωγικό υλικό, στερεοφωνικά συγκροτήματα και μοκέτες για ασφαλή και δημιουργική παραμονή των.

Η τακτική συντήρηση των κλιματιστικών από πιστοποιημένο εργολάβο αλλά και η συντήρηση των επίπλων ήταν στις άμεσες προτεραιότητές μας.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί η αυξημένη ζήτηση γονέων δημοτών μας για την φιλοξενία των νηπίων στο παιδικό πρόγραμμα της Φιλιππιάδας και οφείλω να τονίσω ότι με μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε να κάνουμε δεκτές όλες τις αιτήσεις. Επίσης για πρώτη φορά καλέσαμε τους γονείς των φιλοξενούμενων νηπίων σε συγκέντρωση για την οποία μπορώ να πω ότι δεν ανταποκρίθηκαν στο βαθμό που έπρεπε, αυτό μας κάνει να επιμείνουμε πιο πολύ για μια επόμενη και πιο πετυχημένη συγκέντρωση.

Εδώ πρέπει να σας καταστήσουμε γνωστό ότι σε επίσκεψη της υγειονομικής επιτροπής της Περιφέρειας του Νομού Πρέβεζας η έκθεσή της ήταν θετική για όλες τις δομές μας.

Β. Για το 2ο τμήμα βρεφονηπιακού σταθμού Θεσπρωτικού

Στο πρόγραμμα φοιτούν 56 (πενήντα έξι) βρέφη και νήπια από τα οποία τα 36 είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και 20 χωρίς την υποστήριξη του προγράμματος. Για πολλές οικογένειες δημοτών έχοντας υπόψη τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες προχωρήσαμε στην απαλλαγή από την καταβολή των τροφείων.

Γ. Παιδικός Σταθμός Ν.Κερασούντας.

Για τον παιδικό σταθμό πέραν των αναγκαίων τακτικών συντηρήσεων (καλοριφέρ, κλιματιστικών), προχωρήσαμε σε συντήρηση και καθαρισμό του εσωτερικού χώρου, στην προμήθεια παιδαγωγικού υλικού.

Δ. Έναρξη λειτουργίας νέου παιδικού σταθμού στην περιοχή της Παλαιάς Φιλιππιάδας.

Έχοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες για φιλοξενία των παιδιών, την υπερπληρότητα του 1ου Παιδικού Προγράμματος Φιλιππιάδας ξεκινήσαμε τις διαδικασίες καταρχήν να νοικιάσουμε ακίνητο το οποίο να εξυπηρετεί τις ανάγκες λειτουργίας του παιδικού προγράμματος στη περιοχή της Παλαιάς Φιλιππιάδας. Στην συνέχεια την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και ηλεκτρολογικών συσκευών για τη λειτουργία του προγράμματος.

Η έκδοση άδειας λειτουργίας αλλά και η ένταξή του στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ είναι αυτά που θα μας βοηθήσουν να εξυπηρετήσουμε και τους γονείς της παραπάνω περιοχής αλλά και την αποσυμφόρηση του παιδικού προγράμματος της Φιλιππιάδας.

Στον ευαίσθητο τομέα των παιδικών προγραμμάτων που αφορά την φιλοξενία των βρεφών και νηπίων προσπαθούμε να είμαστε πάντα κοντά με ευαισθησία και σύνεση για ασφαλή, υγιεινή και δημιουργική απασχόληση των παιδιών μας.

 

 1. 1.       ΚΑΠΗ Φιλιππιάδας

Στην Φιλιππιάδα το ιδιόκτητο κτίριο βρίσκεται σε καλή κατάσταση αλλά δεν παύει να είναι πάντα αναγκαία η τακτική συντήρησή του.

Η προμήθεια νέου ξενοδοχειακού εξοπλισμού και τηλεόρασης κρίθηκαν αναγκαίες για τη λειτουργία του. Εξάλλου η διπλάσια προσέλευση μελών μας δίνει τον δρόμο να συνεχίσουμε και να προσπαθούμε περισσότερο για σημαντική και ουσιαστική προσφορά σε αυτή την σημαντική Τρίτη ηλικία.

Επισκέψεις σε κοντινούς προορισμούς αλλά και εκδρομές σε άλλες πόλεις με ιστορικό και θρησκευτικό ενδιαφέρον είναι σε πρώτη προτεραιότητα για τα μέλη μας.

 

 1. 2.       ΚΑΠΗ Ν.Κερασούντος

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του αυξήθηκαν τα μέλη τα οποία επισκέπτονται καθημερινά το ΚΑΠΗ.

 

 1. 3.       ΚΑΠΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Το διοικητικό μας Συμβούλιο αποδέχτηκε το αίτημα για λειτουργία παραρτήματος ΚΑΠΗ στο κτίριο της πρώην κοινότητας του Αγ. Γεωργίου

Οι αιτήσεις των κατοίκων αλλά και η πραγματική ανάγκη για λειτουργία ΚΑΠΗ μας ώθησαν να προχωρήσουμε γρήγορα σε παρεμβάσεις και προμήθεια των απαραίτητων υλικών ώστε σύντομα να αποδοθεί στα μέλη του.

 

 1. 4.        ΚΑΠΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη τις αιτήσεις, την πραγματική ανάγκη λειτουργίας ΚΑΠΗ στο Θεσπρωτικό αποφασίστηκε η έναρξή του.

 

Η οικονομική κατάσταση του Ν.Π.Δ.Δ. κρίνεται πολύ καλή.

 

Σχολική επιτροπή Α’ βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ζηρού

(Δημοτική Σύμβουλος Κα Γάλλιου Μαρία)

Την περίοδο από 22/9/2014 μέχρι και 31/12/2015 πραγματοποιήθηκαν δέκα επτά (17) συνεδριάσεις της Σχολικής επιτροπής και εκδόθηκαν πενήντα έξι (56) αποφάσεις.

Επίσης, η Σχολική Επιτροπή υπέγραψε 2 συμβάσεις για ανάθεση εργασιών, μία για προμήθεια ειδών καθαριότητας και μία για προμήθεια καυσίμων μετά από διαγωνισμούς τους οποίους διενήργησε ο Δήμος Ζηρού και για το ΝΠΔΔ της Σχολικής Επιτροπής.

 

Αποφάσεις του συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής:  

 • Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής
 • Νομιμοποίηση και εξουσιοδότηση εκπροσώπων του ΝΠΔΔ προς ΔΥΟ, Τράπεζες, Δικαστικές Αρχές
 • Συμβάσεις μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό σχολείων
 • Εξόφληση παλαιών οφειλών σε ΔΕΗ- ΟΤΕ σε κλειστά σχολεία και κατάργηση τηλεφωνικών συνδέσεων
 • Εκδόθηκαν παραχωρήσεις αιθουσών σε αθλητικούς συλλόγους και εκπολιτιστικούς συλλόγους, σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων καθώς και σε φορείς του Δήμου για χρήση σχολικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων
 • Επισκευή Συντήρηση Νηπιαγωγείου Ριζοβουνίου
 • Απόδοση χρημάτων από φωτοβολταïκά και κυλικεία στα αντίστοιχα σχολεία
 • Κατανομή χρημάτων στις σχολικές μονάδες για τις λειτουργικές τους δαπάνες.
 • Έγκριση πίστωσης και ανάθεση για περίφραξη αύλειου χώρου του 2ου δημοτικού Σχολείου Φιλιππιάδας
 • Συντήρηση περίφραξης Δημοτικού Σχολείου Νέας Κερασούντας
 • Συντήρηση περίφραξης Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου

 

Σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας κάναμε πλήρη οδοντιατρικό έλεγχο και φθορίωση στα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Ζηρού

Σε συνεργασία με την κινητή μονάδα «Το χαμόγελο του Παιδιού» εξέτασαν τα παιδιά των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων παιδίατρος, οδοντίατρος και οφθαλμίατρος.

Υπήρξε συνεργασία με τους συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων για τον εντοπισμό και επίλυση προβλημάτων το αρχείο μας.

Στόχος μας παραμένει η διαρκής συντήρηση, βελτίωση και επέκταση των σχολικών υποδομών, έτσι ώστε να προσφέρουμε σε κάθε παιδί του Δήμου Ζηρού όλες τις απαραίτητες υποδομές και προδιαγραφές για να δουλέψει απερίσπαστο και να μορφωθεί βάσεις για ένα καλύτερο αύριο. Ως Δημοτική Αρχή επενδύουμε στην εκπαίδευση, διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι η νέα γενιά θα είναι εκείνη η οποία θα αλλάξει την κοινωνία μας προς το καλύτερο.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)