Ο βουλευτής Ν. Πρέβεζας-ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας, είχε καταθέσει Ερώτηση προς τον

Υπουργό Οικονομικών (αρ .πρωτ. 3037 / 9-2-2016) αναφορικά με τα ακίνητα στέγασης

Δημοσίων Υπηρεσιών και τα ακίνητα του Δημοσίου Νομού Πρέβεζας, στο πλαίσιο του

δημόσιας ακίνητης περιουσίας.

  Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδης, στην Απάντησή του επισήμανε ότι τα ακίνητα, τα οποία μισθώνει το Ελληνικό Δημόσιο στο Νομό Πρέβεζας για κάλυψη στεγαστικών αναγκών των Υπουργείων και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων είναι  (22) είκοσι δύο.
Ειδικότερα, στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα ενοικιαζόμενα ακίνητα.

Αναφορικά με τα Δημόσια Κτήματα στο Νομό Πρέβεζας αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνουν κτιριακές εγκαταστάσεις, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι υπάρχουν έξι (6):  το πρώην «τελωνείο» Πρέβεζας εμβαδού περίπου 300τ.μ., το κτίριο, όπου στεγάζεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας, το κτήμα, όπου στεγάζονται το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας και η ΕΤΑΝΑΜ, το κτίριο, όπου στεγάζεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πρέβεζας, το «Διοικητήριο» στην πόλη της Φιλιππιάδας με κτίριο περίπου 900τ.μ., όπου στεγάζεται το Αστυνομικό Τμήμα Φιλιππιάδας και τέλος το κτήμα, όπου στεγάζεται το Ειρηνοδικείο Πρέβεζας, καθώς και δύο αυτοτελείς χώροι στους οποίους στεγάζονται η Υπηρεσία Εφέδρων Ν. Πρέβεζας και το τμήμα της ΕΑΑΣ Πρέβεζας.

Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας 10.738,20, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πρέβεζας 1282,80, Τήμα αδειών διεύθυνσης αλλοδαπών αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρέβεζας 850, Χημική υπηρεσία Πρέβεζας 464,40, Διεύθυνση δασών Πρέβεζας 542,88, Λιμεναρχείο Πρέβεζας 1007,76, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Πρέβεζας 450, Δασονομείο Φιλιππιάδας 128,28, Αστυνομικό Τμήμα Καναλλακίου 293,85, Ελεγκτικό Συνέδριο Πρέβεζας (έγινε επιτροπή στέγασης για την εξεύρεση νέου κτιρίου), 640 ευρώ (συνολικό μίσθωμα), Εκεγκτικό Συνέδριο Πρέβεζας (επέκταση), Αστυνομικός Σταθμός Θεσπρωτικού 378,67, Πυροσβεστική Πάργας (έγινε επιτροπή στέγασης για την εξεύρεση νέου κτιρίου) 2.654,01, ΕΥΔΕ ΜΕΔΕ Πρέβεζας (έγινε επιτροπή στέγασης για την εξεύρεση νέου κτιρίου) 855, ΕΥΔΕ ΜΕΔΕ Πρέβεζας (επέκταση) 333,04, ΕΥΔΕ ΜΕΔΕ Πρέβεζας (επέκταση) 112,50, Αστυνομική Διεύθυνση Πρέβεζας 8.526,74, Αστυνομικό Τμήμα Λούρου 531,01, Αστυνομικό Τμήμα Πάργας (έγινε επιτροπή στέγασης για την εξεύρεση νέου κτιρίου) 600, Πυροσβεστική Φιλιππιάδας 1497,12, Λιμενικός Σταθμός Πάργας 428, Πυροσβεστική Θεσπρωτικού 700, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Πρέβεζας 856,80, Γενικά Αρχαία του Κράτους Πρέβεζας 300, ΛΓ΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας 1596,64 ευρώ

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)