Με απόφαση του υφυπουργού Εσωτερικών κ. Μπαλάφα εγκρίνεται η σύναψη διακοσίων ενενήντα εννέα (299) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

 

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)