Το μεσημέρι της Τετάρτης, 25 Μαΐου 2016, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη τεχνική συνάντηση μεταξύ των προέδρων των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.), που εκπροσωπούσαν μεγάλο τμήμα της χώρας, και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.).

Η συνάντηση αφορούσε κυρίως σε θέματα βιωσιμότητας των Ο.Ε.Β. και ειδικότερα όσον αφορά στο αυξημένο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για την άρδευση των αγροτεμαχίων της περιοχής που καλύπτει ο κάθε Ο.Ε.Β.

Στη τεχνική συνάντηση προέδρευσε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κύριος Χαράλαμπος Κασίμης, ενώ παρευρίσκονταν οι βουλευτές Πρεβέζης, κύριοι Μπάρκας Κώστας και Γιαννάκης Στέργιος, η βουλευτής Έβρου, κ. Γκαρά Νατάσσα, καθώς επίσης και εκπρόσωποι των βουλευτών Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κυρίας Τριανταφύλλου Μαρίας, και Ιωαννίνων κυρίου Καραγιάννη Ιωάννη. Τις υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. εκπροσωπούσαν στελέχη της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφο-υδατικών πόρων και Λιπασμάτων και των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης και Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν διεξοδικά τα θέματα που τέθηκαν από τους προέδρους των Ο.Ε.Β. και τους παριστάμενους βουλευτές, ενώ  αναλύθηκαν από το Γενικό Γραμματέα και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπ.Α.Α.Τ. οι δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των υφιστάμενων υποδομών άρδευσης, αντλώντας πόρους από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020.

Ο κ. Μπάρκας, μεταξύ άλλων, τόνισε πως η  αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας. Ειδικότερα, ο εκσυγχρονισµός των υπαρχόντων δικτύων άρδευσης, καθώς και των σχετικών υποστηρικτικών τους υποδοµών, μπορούν να δώσουν ώθηση στην αγροτική παραγωγή της υπαίθρου. Παράλληλα, ο κ. Μπάρκας δεσμεύτηκε ότι θα παραμείνει σταθερά προσανατολισμένος στην αναζήτηση λύσεων στα χρόνια προβλήματα των αγροτών.

Στο τέλος της συνάντησης συμφωνήθηκε να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η συνεργασία του Υπ.Α.Α.Τ. με τους Προέδρους των ΟΕΒ, με κοινό στόχο την επίλυση των εκκρεμών θεμάτων προς όφελος της αγροτικής ανάπτυξης της χώρας και να παρασχεθεί σε αυτούς η μέγιστη δυνατή ενημέρωση, έτσι ώστε να υπάρχει ετοιμότητα κατάθεσης προτάσεων χρηματοδότησης υποδομών εγγείων βελτιώσεων στο Π.Α.Α. 2014-2020.

(Σημ. «Φ»: Από το νομό Πρέβεζας στη συνάντηση συμμετείχαν Πρόεδρος ΤΟΕΒ Λάμαρης, Μπρούβας Ταξιάρχης, έδρα Λούρος, ν. Πρέβεζας. Πρόεδρος ΤΟΕΒ Μπόϊδα-Μαυρής, Μαλέσκος Αναστάσιος, έδρα Θεσπρωτικό, ν. Πρέβεζας. Πρόεδρος ΤΟΕΒ Αχέροντα, Νάνος Αναστάσιος, έδρα Καναλ­λάκι, ν. Πρέβεζας. Πρόεδρος ΤΟΕΒ Κερασώνας-Παναγιάς, Χρήστου Απόστολος, έδρα Κερασώνας, ν. Πρέβεζας και ο Δράκος Χαράλαμπος, εργαζόμενος στον ΤΟΕΒ Μπόϊδα-Μαυρής, νομού Πρέβεζας).

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)