Από τον προϊστάμενο της κτηνιατρικής υπηρεσίας Πρέβεζας Γιάννη Αυγέρη εκδόθηκε ανακοίνωση ενημέρωσης των κατόχους βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων για τον κίνδυνο εξάπλωσης της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών, η οποία μεταξύ των άλλων αναφέρει: τα κρούσματα οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών αυξήθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα.

Η Περιφέρεια Ηπείρου λαμβάνοντας υπόψη τόσο την προστασία του ζωικού κεφαλαίου, όσο και τις σημαντικές κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις της εξάπλωσης του νοσήματος (σοβαρή μόνιμη βλάβη στα δέρματα, μείωση στην αύξηση του σωματικού βάρους, προσωρινή ή οριστική παύση της παραγωγής γάλακτος και προσωρινή ή μόνιμη στειρότητα), προσανατολίζεται στην εφαρμογή προγράμματος ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ εμβολιασμού για την Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών.

Προκειμένου να προετοιμαστούν όλοι οι κάτοχοι των βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων της περιφερειακής ενότητας Πρέβεζας, για την επιτυχή εφαρμογή του εμβολιασμού σε όλα τα βοοειδή και σε κάθε εκτροφή, θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις :

  1. Ενημέρωση (απώλειες, γεννήσεις) του «Μητρώου Εκμετάλλευσης Βοοειδών».
  2. Ατομική σήμανση σε όλα τα βοοειδή. Όσοι έχουν απώλειες σε μέσα σήμανσης των ζώων τους, πρέπει να προσέλθουν άμεσα στο Αγροτικό Κτηνιατρείο όπου ανήκουν για την αντικατάστασή τους.
  3. Παγίδες (ράμπες παγίδευσης) για την ακινητοποίηση των ζώων, ώστε να γίνει ο εμβολιασμός γρήγορα και με ασφάλεια.
  4. Επιπλέον βοηθητικό προσωπικό, το οποίο θα παρευρίσκεται στην εκτροφή κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού.

Ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός και θα εφαρμοστεί σε όλες τις εκτροφές βοοειδών και αποτελεί μέτρο πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης της νόσου.

Σε όσους κτηνοτρόφους δεν συνεργάζονται και δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω η Υπηρεσία μας θα προβεί σε διοικητικά μέτρα και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως και σε κοινοποίηση έκθεσης ελέγχου στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για περαιτέρω κυρώσεις.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)