Αύξηση της στήριξης της αιγοπροβατοτροφίας κατά 200 εκατ. Ευρώ

Επιτροπή οργάνωσε στις Βρυξέλλες φόρουμ για το αιγοπρόβειο κρέας, στο οποίο θα συμμετέχουν τα κράτη μέλη με εκπρόσωπους υπουργείων και αντιπροσωπευτικών παραγωγικών οργανώσεων. Η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος και αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας Ελευθέριο Γίτσα και τα στελέχη της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννα Παππά και Κωνσταντίνα Νικολάου. Έχουν γίνει μέχρι στιγμής 3 συναντήσεις των αντιπροσωπειών των 28 κρατών μελών.

Στις τρεις συνεδιράσεις που οργανώθηκαν διαπιστώθηκε από τους συμμετέχοντες η χαμηλή και όλο και μειούμενη κατανάλωση πρόβειου κρέατος στην Ευρώπη και σημειώθηκε ότι η όποια αύξηση θα πρέπει να γίνεται από την κατανάλωση ευρωπαϊκού κρέατος και όχι εισαγόμενου από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Με παρέμβασή του ο Ελευθέριος Γίτσα ζήτησε να συμπεριληφθούν στον όποιο σχεδιασμό υπέρ της προβατοτροφίας και τα πρόβατα κατεύθυνσης γαλακτοπαραγωγής της Ελλάδος και των Βαλκανικών χωρών γενικότερα, με την παρατήρηση μάλιστα ότι στην Ελλάδα τα πρόβατα εκτρέφονται σχεδόν ως βιολογικά και στη νησιωτική και ορεινή χώρα έχουν την αξία αγρίου κυνηγιού. Επίσης, ζητήθηκε στον όποιο σχεδιασμό να συμπεριληφθούν και οι αίγες.

Η άποψη αυτή υποστηρίχτηκε και από άλλες χώρες και τελικά έγινε δεκτό. Στην συνεδρίαση ανακοινώθηκε η απόφαση της Επιτροπής να αναθεωρήσει την πολιτική της σε ό,τι αφορά στις συνδεδεμένες ενισχύσεις στην αιγοπροβατοτροφία και την παραγωγή κρέατος.

Η Επιτροπή ανέφερε ότι η αναθεώρηση της ΚΑΠ ξεκινά αρχές Αύγουστου και θα ισχύει από 1/1/2017. Επίσης ανέφερε ότι έχει αποφασιστεί από την επιτροπή, η αύξηση στήριξης του πρόβειου κρέατος κατά 200 εκατομμύρια, από τα οποία 33 είναι για την χώρα μας. Από ελληνικής πλευράς τονίστηκε από τον κ. Γίτσα η προβληματική και δημαγωγική χρήση των συνδεδεμένων ενισχύσεων διαχρονικά από την πολιτική ηγεσία της χώρας μας και ότι πρέπει, πέραν των μέτρων που θα αποφασιστούν, να επανέλθει το μέτρο ενίσχυσης της αγοράς ζωικού κεφαλαίου αιγοπροβάτων στα αναπτυξιακά προγράμματα.

Μάλιστα αναφέρθηκε ότι στην περίοδο 2004-2008 όπου υπήρχε το μέτρο, παρατηρήθηκε μεγάλη ηλικιακή ανανέωση των κτηνοτρόφων αλλά και αύξηση κατά τρία εκατομμύρια του πληθυσμού των προβάτων της χώρας μας.

 

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)