Η νέα σχολική χρονιά θα βρει τους μαθητές του δημοτικού σχολίου που ανήκουν στην συνοικισμό της Παλαιάς Φιλιππιάδας, να κάνουν μάθημα στο νέο κτίριο και όχι σε κτίριο της Παιδόπολης Ζηρού στο οποίο πήγαιναν επί τρία τουλάχιστον χρόνια. Η εξέλιξη αυτή είναι από τα ευχάριστα.

Το ερώτημα όμως που προκύπτει είναι αν στο σχολείο, όταν παραδόθηκε, έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι, οι οποίοι γίνονται στις περιπτώσεις αυτές. Όταν για ένα ιδιόκτητο κτίριο γίνονται έλεγχοι για το πόσο αυτό είναι στέρεο στην πιθανή περίπτωση ενός σεισμού, πόσο μάλλον σε κτίριο όπου θα στεγαστούν μικρά παιδιά. Αν τέτοιοι έλεγχοι δεν έγιναν, θα πρέπει απαραιτήτων να γίνουν, πριν λειτουργήσει το νέο σχολείο.

Για μικρά παιδιά πρόκειται.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)