Το ζήτημα της εκπαίδευσης των μικρών προσφύγων που ζουν στη Φιλιππιάδα στο πρώην στρατόπεδο Πετροπουλάκη, είναι μείζον θέμα και ως τέτοιο έρχεται και πάλι στην επικαιρότητα, με την προσπάθεια των υπευθύνων να δώσουν λύση. Πληροφορίες λένε ότι αρμόδιοι του κάμπ της Φιλιππιάδας έχουν προτείνει αρμοδίως η εκπαίδευση των προσφύγων, τουλάχιστον των παιδιών πολύ μικρής ηλικίας να γίνει μέσα στο χώρο του κάμπ με δασκάλους οι οποίοι θα διδάσκουν τη μητρική γλώσσα, λίγα ελληνικά και μία άλλη γλώσσα, η οποία θα είναι επιλογή των παιδιών. Οι ίδιοι αρμόδιοι έχουν ήδη έρθει σε επαφή με καθηγητές από το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, οι οποίοι κρίνουν θετική την πρόταση αυτή προσθέτοντας ότι στις δομές φιλοξενίας θα πρέπει να διαμορφωθούν κατάλληλοι χώροι, ώστε να καθίσταται εφικτή η μάθηση για τους μαθητευόμενους πρόσφυγες, οι οποίοι θα πρέπει να χωριστούν σε ηλικιακές ομάδες προσχολική, σχολική και έφηβοι.

Το γεγονός ότι η πρόταση περιλαμβάνει η διδασκαλία να γίνεται εντός του χώρου των δομών φιλοξενίας, είναι γιατί με τον τρόπο αυτόν θα αποφευχθούν έστω και τα ελάχιστα φαινόμενα ανησυχούντων γονέων, οι οποίοι θα θελήσουν να προβάλουν αντιρρήσεις για τη συνδιδασκαλία των παιδιών τους με τα παιδιά των προσφύγων, προβάλλοντας κάποια επιχειρήματα. (Πάντως μετά και τα γεγονότα του Ωραιοκάστρου, και τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου, έχουν κοπάσει οι μικρές αντιδράσεις από τους λίγους γονείς).

Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης θα έχουν την πρωτοβουλία να το συνδιαμορφώσουν οι καθηγητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και δάσκαλοι, ενώ η μητρική γλώσσα των προσφύγων θα διδάσκεται από δασκάλους από την ίδια τους την κοινότητα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η διδασκαλία των προσφύγων μαθητών θα είναι ξεκομμένη από το Υπουργείο παιδείας, αφού θα λειτουργεί παράλληλα με την πολιτική του Υπουργείου σε συνεργασία με τα σχολεία της Φιλιππιάδας ή της περιοχής γενικότερα.

Η πρόταση αυτή έχει τεθεί στα αρμόδια όργανα μεταναστευτικής πολιτικής τα οποία την επεξεργάζονται και την οποία από μια πρώτη εκτίμηση θεωρούν καλή και υλοποιήσιμη ακόμα και από άλλα κέντρα φιλοξενίας, χωρίς ωστόσο ακόμα να την έχουν κάνει αποδεκτή.

Εκείνο που προέχει πάντως είναι η ένταξη των παιδιών των προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κάτι που θεωρείται επιβεβλημένη κίνηση. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, το Υπουργείο Παιδείας θα προωθήσει. 

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)