ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ “ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ”

Αξιότιμε κύριε διευθυντά,

Σχετικά με δημοσίευμα της έγκριτης εφημερίδας σας (αριθμός φύλλου 2550) στη στήλη: “Παραλειπόμενα σχόλια της καθημερινότητας” και με τίτλο: “Τα ίδια αυτοκίνητα μαζεύουν ανακυκλώσιμα και συμβατά απορρίμματα” θέλουμε να υπογραμμίσουμε τα εξής: Στον Δήμο μας, με πρωτοβουλία της σημερινής διοίκησης λειτουργεί, για πρώτη φορά, πρόγραμμα ανακύκλωσης καθώς και ειδικό πρόγραμμα ανακύκλωσης γυαλιού. Από την Ελληνική Εταιρία Ανακύκλωσης έχουμε προμηθευτεί ένα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας όχημα για την ανακύκλωση του οποίου τη χρήση έχουμε από κοινού με τον Δήμο Νικολάου Σκουφά. Αυτό, σε συνδυασμό και με την σοβαρή έλλειψη στο προσωπικό καθαριότητας, έχει ως συνέπεια στον Δήμο μας και στην πόλη της Φιλιππιάδας, τα ανακυκλώσιμα υλικά να συλλέγονται μία φορά την εβδομάδα. Η έλλειψη προσωπικού μάλιστα δεν μας επιτρέπει την κυκλοφορία παραπάνω απορριμματοφόρου την ίδια ημέρα με τα συμβατά. Για τον λόγο αυτό -μερικές φορές- τα συμβατά οχήματα συλλέγουν ανακυκλώσιμα υλικά και μόνο τα οποία στη συνέχεια μεταφορτώνονται και μεταφέρονται στα Γιάννινα για την προβλεπόμενη επεξεργασία τους. Εδώ θέλουμε να σημειώσουμε ότι έχουμε αιτηθεί κατ’ επανάληψη από την Πολιτεία περισσότερες θέσεις προσωπικού καθαριότητας και οδηγούς ώστε να μπορούμε να παρέχουμε απρόσκοπτα τις αυξημένες υπηρεσίες καθαριότητας που αξίζουν οι συνδημότες και η πόλη μας. Με την ευκαιρία θέλουμε να ευχαριστήσουμε για ακόμη μία φορά, τους συμπολίτες μας για την ευαισθητοποίησή τους στον τομέα της ανακύκλωσης και της καθαριότητας και να ζητήσουμε να συνεχίσουν να διαχωρίζουν τα ανακυκλώσιμα υλικά και να τα τοποθετούν στους ειδικούς μπλε κάδους.

Όσον αφορά δε δημοσίευμα της ίδιας έκδοσης της εφημερίδας στη στήλη “Παραλειπόμενα -ειδήσεις-σχόλια” για μελέτη που εκπονήθηκε από μελετητικό γραφείο με έδρα εκτός Δήμου, θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής: Το συγκεκριμένο εξειδικευμένο μελετητικό γραφείο έχει δραστηριότητες σ’ όλη τη χώρα και ο συγκεκριμένος μελετητής είναι συνδημότης μας (σ.σ. κατάγεται από το Θεσπρωτικό). Εκτός των παραπάνω έδωσε και συμφερότερη προσφορά από άλλα μελετητικά γραφεία της περιοχής μας, κάτι που -όπως ήταν φυσικό- συνυπολογίστηκε.

Εδώ αξίζει να επισημάνουμε, για την αποφυγή εσφαλμένων εντυπώσεων, ότι οι μελέτες ανατίθενται με βάση την κατηγορία τους. Μελέτες έχουν ανατεθεί και εκπονηθεί από γραφεία της περιοχής μας αλλά και της Πρέβεζας, της Άρτας και των Αθηνών.

Σχετικά, τέλος, με μηχανικό του Δήμου που αυτό το διάστημα δεν προσφέρει τις υπηρεσίες του, βρίσκεται σε νόμιμη άδεια άνευ αποδοχών, κάνοντας χρήση των δικαιωμάτων που του δίνει η Νομοθεσία. Είναι προφανές ότι ο Δήμος δεν μπορεί να τροποποιήσει την συγκεκριμένη Νομοθεσία ή να αρνηθεί προς υπάλληλο να κάνει χρήση των δικαιωμάτων του, κάτι που υπαινίσσεται και… εμμέσως πλην σαφώς, μας υποδεικνύει ο σχολιογράφος σας!.

Με εκτίμηση

Καλαντζής Νικόλαος

Δήμαρχος Ζηρού

Σημ. «Φ»: Δεν είναι κακό να ενημερώνεται η κοινή γνώμη για τα τεκτενόμενα στον δήμο Ζηρού. Αυτό απαιτεί η λειτουργία της δημοκρατίας και αυτό κάνει με τις απαντήσεις του ο δήμος. Αν και έχουμε επιφυλάξεις όσον αφορά τις απαντήσεις του δημάρχου, κυρίως όσον αφορά στα θέματα του μελετητικού γραφείου και στο θέμα του μηχανικού του δήμου (άλλωστε το σχόλιο δεν αφορούσε –ουσιαστικά- το δήμο αλλά τους συνδικαλιστές, οι οποίοι εκδίδουν ανακοινώσεις για τα πάντα, εκτός από το συγκεκριμένο θέμα) εκτιμούμε την ενέργειά του να απαντήσει σε όσα η κοινή γνώμη έχει άγνοια ή τα βλέπει με τον δικό της μεγεθυντικό φακό. Τα σχόλια της «φωνής» πάντως στοχεύουν στην ενημέρωση της κοινής γνώμης και φυσικά στην καλή και διάφανη λειτουργία του δήμου.


VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)