Σύσκεψη στην οποία μετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πραγματοποιήθηκε για να εκτιμηθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι προεργασίες για την αναστήλωση του γεφυριού της Πλάκας. Ελέχθη ότι η πορεία των εργασιών κρίνεται λίαν ικανοποιητική και η επιτροπή παρακολούθησης η οποία έχει συσταθεί είναι ικανοποιημένη από ην πρόοδο τν εργασιών. Ολοκληρώθηκαν ήδη οι πασσαλώσεις και αποφασίστηκε να ανασυρθούν και τα υπόλοιπα τμήματα της γέφυρας τα οποία έχουν παραμείνει στη κοίτη του ποταμού μετά από την κατάρρευσή της. Η προτεραιότητα που τίθεται για τους επόμενους μήνες, μέχρι την άνοιξη που θα αρχίσουν οι κύριες εργασίες αναστήλωσης της γέφυρας, είναι να ολοκληρωθούν οι οριστικές μελέτες, ενώ αναμένεται από το Υπουργείο Πολιτισμού να αναλάβει το κόστος των εργασιών ή μέρος αυτών. Μέχρι τώρα η δαπάνη των εργασιών καλύπτεται από την περιφέρεια Ηπείρου, η οποία έχει και τον γενικό συντονισμό.

 

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)