● Να μη κατεδαφιστούν τα σπίτια των Ελλήνων της Χιμάρας. Και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού αντιτίθεται στην κατεδάφιση των σπιτιών των Ελλήνων της Χιμάρας και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις δηλώσεις του Αλβανού πρωθυπουργού που είπε ότι η Ακρόπολη υπάρχει ακόμα επειδή σώθηκε από τους Αλβανούς. Σε ανακοίνωσή του το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού, που εκπροσωπεί όλους τους εκτός Ελλάδας Ηπειρώτες και επομένως και τους Βορειοηπειρώτες, καλεί την αλβανική κυβέρνηση και το δήμαρχο της Χιμάρας να σταματήσουν αμέσως τις μεθόδους αυτές, που συνιστούν στην ουσία προσπάθεια εκδίωξης από τις πατρογονικές τους εστίες των γηγενών κατοίκων της Χιμάρας, και να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα της ομογένειας στην Αλβανία, καλεί την ελληνική κυβέρνηση να καταγγείλει στους διεθνείς οργανισμούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά της Αλβανίας και καταδικάζει τις δηλώσεις του πρωθυπουργού των Τιράνων, οι οποίες παραποιούν εν ψυχρώ την ιστορία και υποδαυλίζουν το πνεύμα καλής γειτονίας και συνεργασίας.

 

● Επιπλέον 19,1 εκατομμύρια ευρώ για το υφιστάμενο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον». Με Κοινή Υπουργική Απόφαση εξασφαλίστηκαν 19,1 εκ.. ευρώ για το υφιστάμενο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον». Πρόκειται για πρόσθετους πόρους, οι οποίοι   θα διατεθούν άμεσα για την ένταξη 2.500 περισσότερων νοικοκυριών στο εν λόγω πρόγραμμα.

Επισημαίνεται, ότι αφορά νοικοκυριά, τα οποία  αν και είχαν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους, δεν στάθηκε δυνατό να ενταχθούν στο πρόγραμμα την προηγούμενη περίοδο, λόγω εξάντλησης των σχετικών κονδυλίων, ήδη από το 2014.

Αναμένεται να εκδοθεί από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.) η σχετική απόφαση υπαγωγής και να ειδοποιηθούν οι δικαιούχοι για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων.
Η υπαγωγή θα γίνει ανά Περιφέρεια με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και την κατανομή των νοικοκυριών στις Περιφέρειες της χώρας. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να προσέλθουν για την υπογραφή των συμβάσεων αποκλειστικά έως την 15η Δεκεμβρίου 2016.
Σημαντική παράμετρος της τροποποίησης της Κ.Υ.Α. είναι ότι οι πόροι που διατίθενται είναι αποκλειστικά εθνικοί, παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)