Κινητικότητα παρατηρείται από την περιφέρεια Ηπείρου, αλλά και από τους νομούς και τους δήμους της Ηπείρου, που με τη συμμετοχή τους σε διεθνείς εκθέσεις, αλλά και με την παρουσίαση των τοπικών προϊόντων, επιτυγχάνουν την γνωστοποίηση ότι και η Ήπειρος διαθέτει αγροτικά κυρίως προϊόντα εφάμιλλα των άλλων περιοχών και χωρών.

Στην εξωστρέφεια των προϊόντων που παράγονται από μονάδες στην Ήπειρο, κατέτεινε και η συμμετοχή της περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση του μονάχου. Και κάνοντας έναν απολογισμό, φάνηκε ότι η συμμετοχή των γεωργικών και κτηνοτροφικών μονάδων στην έκθεση είχε θετικά αποτελέσματα, τόσο γατί προβλήθηκαν τα Ηπειρώτικα προϊόντα σε 150.000 επισκέπτες της έκθεσης, αλλά και γιατί οι επιχειρηματίες που συμμετείχαν, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με ανθρώπους που μπορούν να προωθήσουν τα προϊόντα αυτά στις χώρες τους.

Όλο και περισσότεροι είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι η διαφήμιση ενός προϊόντος συμβάλλει αποφασιστικά στην προώθησή του στην αγορά. Και η Ήπειρος διαθέτει πολύ καλά προϊόντα, είτε είναι γεωργικά είτε κτηνοτροφικά.

Θεωρούμε ότι η προσπάθειες που καταβάλλει η περιφέρεια για την προώθηση των Ηπειρωτικών προϊόντων θα πρέπει να συνεχιστεί και να συμβάλλουν σ’ αυτήν και άλλες επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα. Οι καιροί έχουν αλλάξει. Χρειάζεται η διαφήμιση ενός προϊόντος για να μπει στην αγορά. Από αυτή την άποψη η περιφέρεια Ηπείρου κάνει σωστή δουλειά.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)