Δέκα συνολικά παρατάσεις για έργα τα οποία έχει αναθέσει ο δήμος Ζηρού σε διάφορους εργολάβους, πρόκειται να εγκρίνει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο που συνεδριάζει. Δεν είναι κακό να δίνονται παρατάσεις σε έργα στα οποία δεν έχει προβλεφθεί κάτι το οποίο εμπόδισε την εκτέλεσή του στη συγκεκριμένη ημερομηνία. Κάνει όμως εντύπωση στη κοινή γνώμη το γεγονός ότι στα δημοτικά συμβούλια του δήμου εγκρίνονται οι παρατάσεις έργων χωρίς να δικαιολογούνται επαρκώς, αφού οι εκτελεστές των έργων δεν προβάλλουν αντικειμενικές δυσκολίες παρά μόνο ζητάνε την παράταση των εργασιών.

Δεν ξέρουμε και εμείς και η κοινή γνώμη ποιοι είναι οι λόγοι που το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ζηρού εγκρίνει την παράταση εργασιών για έργο το οποίο θα έπρεπε να τελειώσει το καλοκαίρι του 2016, αφού αφορά την περίοδο εκείνη και ο εργολάβος έρχεται τώρα τον χειμώνα και ζητάει παράταση εργασιών, όπως επίσης δεν καταλαβαίνει κανείς πως είναι δυνατόν και με ποια στοιχεία ζητάει παράταση εργασιών κάποιος ο οποίος ανέλαβε την υποχρέωση να τελειώσει το έργο μέσα σε τρεις το πολύ μήνες

Είπαμε. Παρατάσεις σε έργα δεν είναι κακό να δίνονται. Θα πρέπει όμως αυτές να δικαιολογούνται επαρκώς και με βάση στοιχεία, τα οποία θα είναι πειστικά και θα αποδεικνύουν ότι η παράταση των εργασιών είναι αναγκαία.

Για να μη πούμε ότι θα πρέπει να αναζητούνται ευθύνες ή από τον μελετητή του έργου ο οποίος δεν προέβλεψε τις δυσκολίες που αυτό παρουσιάζει, ή από τον εκτελεστή, ο οποίος μάλλον θα είχε και άλλα έργα τα οποία έπρεπε να τελειώσει.

 

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)