Την υλοποίηση έξι σημαντικών έργων στην Ήπειρο ανακοίνωσε η ειδική γραμματέας του υπουργείου Οικονομίας, αρμόδια για θέματα ΕΣΠΑ, Ευγενία Φωτονιάτα σε συνέντευξή της που δημοσιεύτηκε στο epiruspost.gr.

Πιο συγκεκριμένα, η Ευγενία Φωτονιάτα ανακοίνωσε ότι πρόκειται για έργα αναβάθμισης δημοσίων κτιριακών υποδομών, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, που θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία και θα αφήσουν θετικό αποτύπωμα στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Ηπείρου. Πρόκειται για τα εξής δημόσια κτίρια της Ηπείρου:

– στον Δήμο της ‘Αρτας, η Αναπαλαίωση και αξιοποίηση Διατηρητέου Κτιρίου Δημαρχιακού Καταστήματος «Ιστορικό Δημαρχείο ‘Αρτας». Πρόκειται για αναπαλαίωση ενός διατηρητέου κτηρίου που χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας.

– Στο Δήμο Ιωαννιτών, ενσωμάτωση του χώρου των παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων.

– Στο Δήμο Νικολάου Σκουφά, ο Πολυχώρος Συνάθροισης Κοινού και Προβολής Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς Δήμου Ν. Σκουφά.

– Στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, η μετατροπή του υφιστάμενου δημοτικού σχολείου πηγών ‘Αρτας σε ενεργειακά ευφυές πολιτιστικό κέντρο, σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

– Στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, η βιοκλιματική αναβάθμιση του πρώην Δημαρχείου Αγνάντων.

– Στο Δήμο Δωδώνης, το έργο ανάπλασης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου της παραποτάμιας περιοχής στον οικισμό Τύρια Μπαουσιών ώστε να αποκτήσει τη μορφή πάρκου αναψυχής.

Η κυρία Φωτονιάτα στη συνέντευξή της είπε ακόμη ότι για την καλύτερη ανταπόκριση σε επίπεδο ταχύτητας και ποιότητας των Δήμων προχωρά η εκπαίδευση στελεχών δήμων σε θέματα ΕΣΠΑ μέσω τηλεκπαίδευσης και σεμιναρίων επί τόπου. Ήδη έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης πάνω από 2800 υπάλληλοι και δεκάδες πολιτικά στελέχη(δημοτικοί σύμβουλοι, συνεργάτες δημάρχων).

Έχουν χορηγηθεί πάνω από 600 άδειες χρήσεις σε στελέχη δήμων, από 175 δήμους. Ακόμη, συστήθηκε Ενιαίο Γραφείο της ΜΟΔ για την υποδοχή των αιτημάτων και των ερωτημάτων των δήμων για τη νέα Προγραμματική Περίοδο, το ΟΤΑsupport. Από τον Μάιο του 2016 που ξεκίνησε το γραφείο τη λειτουργία του, έχουν απευθυνθεί στη ΜΟΔδεκάδες δήμοι, το 1/3 περίπου των οποίων είναι μικροί νησιωτικοί ή ορεινοί.

Η ΜΟΔ έχει ανταποκριθεί στο σύνολο αυτών των αιτημάτων. Από το καλοκαίρι του 2016 υποστηρίζονται τοπικές πρωτοβουλίες για το σχεδιασμό πολυμερών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και αξιοποίηση άλλων πόρων. Έχει ξεκινήσει η υποστήριξη 4 τέτοιων μεγάλων projects, σε Θεσσαλονίκη, Αχέροντα, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τεκμηρίωση για σχεδιασμό Δικτύου Επισκέψιμων Ναυαγίων στο Αιγαίο ενώ υποστηρίζονται οι Δήμοι και στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των προγραμμάτων για τα Κέντρα Κοινότητας, τη στήριξη των ρομά, και τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Χρηματοδοτικά εργαλεία

Σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που σχεδιάζονται σημείωσε ότι το Ταμείο Υποδομών θα ενισχύσει μικρά και μεσαία έργα υποδομών σε όλη τη χώρα στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των τουριστικών και πολιτιστικών υποδομών. Προβλέπεται χρηματοδότηση 600 εκ. ευρώ με πόρους 200 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με 200 εκ. ευρώ και σημαντική μόχλευση ακόμη 200 εκ. ευρώ μέσω του πακέτου Γιουνκέρ.

Διαχειριστής του προγράμματος θα είναι η ΕΤΕπ και ωφελούμενοι θα είναι ιδιώτες, δημόσιοι φορείς και συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτών. Μέσω του Ταμείου Υποδομών θα δίνονται δάνεια με πολύ καλούς όρους που θα χρηματοδοτήσουν σημαντικές υποδομές στην ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων, στην αστική ανάπτυξη, στο τουρισμό που δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση με άλλα μέσα και πιστεύουμε ότι θα δώσει σημαντική ώθηση στον τομέα των κατασκευών.

Το Ταμείο Μικροπιστώσεων αφορά τον τομέα του microfinance, της μικροχρηματοδότησης, που για εμάς είναι πολύ σημαντικός και για αυτό προετοιμάζουμε το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο, ώστε η «μικρή» επιχειρηματικότητα της χώρας να υπερβεί τα τραπεζικά εμπόδια. Το Ταμείο Μικροπιστώσεων θα χρηματοδοτήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις και συνεργατικά σχήματα και επαγγελματίες που δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό με μικροπιστώσεις έως 25.000 ευρώ και με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)