Θα συμφωνήσουμε ότι το αγροτικό ζήτημα υπερβαίνει την περιφέρεια της Ηπείρου, γεωγραφικά και επιχειρησιακά, είναι εθνικό ζήτημα όντως, απαιτείται κεντρικός σχεδιασμός και μαζί με την εκπόνηση ενός σχεδίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας χρειαζόμαστε και ένα σχέδιο – έναν οδικό χάρτη – στο επίπεδο της περιφέρειας, το οποίο σήμερα απουσιάζει.

Παραδέχεται στην εισήγηση του ο κος Περιφερειάρχης ότι ο μεγάλος «ασθενής» είναι ο κτηνοτροφικός κλάδος, χωρίς να έχει μια πειστική πρόταση. Για όλα φταίει το κεντρικό κράτος. Επιρρίπτει τις ευθύνες στους διατελέσαντες Υπουργούς Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης, ποτέ στον νυν! Είναι υπεύθυνος για τη χάραξη Αγροτικής Πολιτικής στην ΕΝΠΕ (Ένωση Περιφερειών), αλλά η περιφέρεια του κατατάσσεται τελευταία. Άλλες περιφέρειες πρωτοστατούν στην καινοτομία. Αποδίδει όλα τα προβλήματα στις γνωστές αντιπαραγωγικές παραμέτρους (υψηλό κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές παραγωγού που συμπιέζονται από την πτώση της κατανάλωσης και τις εισαγωγές, την έλλειψη υποδομών και τη φορολογία). Αξιοποιεί έξυπνα την αποτυχία του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», που ξεκίνησε την προηγούμενη 10ετία, για να καρπωθεί μέρος της επιτυχίας εκχώρησης του νέου προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που χρηματοδοτείται από το ΣΕΣ και τα άλλα ταμία.

Πιστεύουμε η περιφερειακή Αρχή δεν έχει αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία που διαθέτει (οικονομικούς πόρους, τους επαγγελματίες του κλάδου, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΤΕΙ και Πανεπιστήμιο, προγράμματα κ.α.). Ενεργεί σαν να τα ξέρει όλα και «βοηθάει» όπως νομίζει κάθε φορά. Από την πλευρά τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δέχονται αυτή την «βοήθεια», που συνήθως αφορά στην υποστήριξη των ΤΟΕΒ (συντήρηση αντλιοστασίων), τη συμπλήρωση και επέκταση αρδευτικών, διευκολύνσεις στην αδειοδότηση μονάδων, υποσχέσεις για το μέλλον, επαναλήψεις απόψεων που ρίχνουν την ευθύνη στο κεντρικό κράτος. Με αυτό το αφήγημα κρατάει αιχμάλωτο τον κλάδο στη λογική: εμείς ξέρουμε, εμείς είμαστε εδώ, υποστηρίξτε μας! Έτσι ξεγελιούνται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πως με αυτή την περιφερειακή Αρχή θα ξεπεράσουν τα προβλήματα που καταγράφει στην εισήγηση του ο Περιφερειάρχης, αλλά δεν δίνει απαντήσεις και λύσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η τακτική αυτή αποδίδει. Δημιουργεί ένα στρατό υποστηρικτών αλλά δεν απαντά στα προβλήματα του κλάδου και δεν λειτουργεί προωθητικά για το αγροτικό ζήτημα. Επαναλαμβάνεται εκφωνώντας το ίδιο αφήγημα, για το εκδηλωμένο ενδιαφέρον της για τους αγρότες και κτηνοτρόφους, ευρισκόμενη  στο τιμόνι της περιφέρειας και προηγούμενα της νομαρχίας, την τελευταία 15ετία.

Παρουσιάζει ως επιτυχία τις εξαγωγές χοιρινού στην Αλβανία, σε μια χώρα που χρειάζεται να διανύσει μεγάλη απόσταση μέχρι να ενταχθεί στην Ε.Ε. και από την οποία έχουμε διαπιστωμένα παράνομες εισαγωγές κρέατος και ενδεχομένως και άλλων προϊόντων.

Κατά τη δική μας εκδοχή η περιφερειακή Αρχή από τη στιγμή που δεν αποφασίζει να εκπονήσει ένα συνολικό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα δημαγωγεί στηρίζοντας με λόγια τον κλάδο. Δεν αμφιβάλουμε για τις καλές προθέσεις, αλλά δεν έχουμε πεισθεί για την ικανότητα της περιφερειακής Αρχής να βρει λύσεις. Είναι πάντα ένα κλικ πίσω από τις εξελίξεις, όπως συνέβη με τους βοσκοτόπους και τους δασικούς χάρτες, κι ας υποστηρίζει το αντίθετο.

Η συμμετοχή μας σε διεθνείς εκθέσεις συμβάλει στην εξωστρέφεια των παραγωγών και στο άνοιγμα νέων αγορών, αλλά δεν είναι ενταγμένη σε ένα συνολικότερο σχέδιο ενίσχυσης της παραγωγής στον πρωτογενή τομέα της Ηπείρου.

Η πρόταση για καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών είναι ενδιαφέρουσα αλλά ο μικρός κλήρος στην Ήπειρο αποτελεί πρόβλημα. Μια απάντηση θα ήταν η παραχώρηση δημόσιας έκτασης στους καλλιεργητές αρωματικών φυτών, την οποία η παράταξη μας υποστηρίζει. Έχει συμβεί αλλού, γιατί όχι και στην Ήπειρο.

Το γεγονός ότι δεν συμπληρώθηκε ικανός αριθμός ενδιαφερομένων νέων αγροτών, για να υπαχθούν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και δεν καλύφτηκε ο προϋπολογισμός της πρώτης προκήρυξης, πρέπει να μας απασχολήσει! Νέος αγρότης με το ζόρι δεν γίνεται! Θέλει κίνητρα, εκπαίδευση, οικονομική και επιστημονική υποστήριξη. Η παράδοση αποτελεί παρακαταθήκη αλλά δεν αρκεί. Χρειάζονται νέα εργαλεία. Ένα από αυτά είναι η προστασία της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος. Τα προϊόντα μας χρειάζονται Ταυτότητα και Ποιότητα. Όμως παρέλειψε η περιφερειακή Αρχή, μέχρι σήμερα, να συζητήσει το θέμα της CETA (Οικονομική και εμπορική συμφωνία ανάμεσα σε ΕΕ και Καναδά και την Αναπτυξιακή Κοινότητα Νοτιότερης Αφρικής) και το καθεστώς μειωμένης προστασίας που περιλαμβάνεται σ’ αυτή για τη φέτα (καταθέσαμε εισήγηση για συζήτηση στο ΠΣ).

Είναι μακρύς ο κατάλογος των παραγωγών στην Ήπειρο που επιχειρούν στα ακτινίδια, τα εσπεριδοειδή, στην ελιά και το λάδι, τα κηπευτικά και άλλες θερμοκηπιακές καλλιέργειες και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Η μελισσοκομία και η οινοπαραγωγική δραστηριότητα έχουν το δικό τους μερίδιο στο ΑΕΠ της περιφέρειας, καθώς και ο πτηνοτροφικός κλάδος, η χοιροτροφία, η εκτροφή βοοειδών και φυσικά η αιγοπροβατοτροφία. Εάν προσθέσουμε και τις επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια έχουμε μια εικόνα  του πλούτου και της προστιθέμενης αξίας που διαθέτει η Ήπειρος.

Απομένει η πολιτική απόφαση για ένα σχέδιο μακράς πνοής που θα υποστηρίξει όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες στον πρωτογενή τομέα και θα συνδέσει τα αγροτικά μας προϊόντα με την υπάρχουσα τουριστική δραστηριότητα.

10 προτάσεις:

-           ΕΝΑ σήμα ποιότητας για την Ήπειρο

-          Να αξιοποιηθούν τα δυο εκπαιδευτικά Ιδρύματα, το ΤΕΙ και το Πανεπιστήμιο και μαζί με τους επαγγελματίες του κλάδου να βρίσκονται σε συνεχή διαβούλευση, υπό την αιγίδα της περιφέρειας.

-          Να μελετηθεί η χωροθέτηση πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χοιροτροφικών μονάδων.

-          Να μελετηθούν και να οριοθετηθούν Κτηνοτροφικά Πάρκα.

-          Να προχωρήσουμε στην οριοθέτηση ποταμιών όπως ο Λούρος, όπου υπάρχει αναπτυγμένη η ποτάμια ιχθυοκαλλιέργεια και να δοθούν άδειες στους επαγγελματίες του κλάδου – δεν έχουν!

-          Να τελειώνουμε με την αδειοδότηση των παραδοσιακών κτηνοτροφικών μονάδων οικογενειακής μορφής.

-          Να προστατέψουμε τον Αμβρακικό από την περεταίρω ρύπανση.

-          Θέλουμε φυσικό αέριο και φτηνή ενέργεια στην Ήπειρο (αξιοποίηση γεωθερμικών πεδίων, φ/β κ.α.)

-          Να επενδύσουμε σε ΝΕΑ προϊόντα.

-          Να διεκδικήσουμε Γεωπονική σχολή στην Άρτα και Κτηνιατρική στα Γιάννενα.

-         ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ

-         (ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 7/07/17)

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)