Ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, κ. Βασίλης Τσίκαρης αναλύει τα εσφαλμένα δεδομένα στα οποία στηρίχθηκε η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων ενάντια στην πρόσληψη προσωπικού στο νοσοκομείο

Δόθηκε στη δημοσιότητα η υπ’ αριθμ. 33/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, Τμήμα Β’ Τριμελές Ακυρωτικό (σε Συμβούλιο) η οποία δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά σε σχέση με την απόφαση  του Μονομελούς Εφετείου αναφορικά με το θέμα των ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο ΠΓΝΙ, διαδικασία με την οποία έμπαινε τέλος στις εργολαβίες, με βάση τον σχετικό νόμο.

Κατά την άποψή του δοικητή του Νοσοκομείου, Β. Τσίκαρη, από την ανάγνωση της απόφασης «προκύπτει σαφώς ότι αυτή στηρίχθηκε σε εσφαλμένα ουσιαστικά πραγματικά δεδομένα τα οποία επηρέασαν καθοριστικά την τελική ετυμηγορία ενώ ταυτόχρονα προκαλεί την δημιουργία σοβαρών ερωτημάτων όπως»:

  • Πως είναι δυνατόν, το δικαστήριο ενώ κάνει αναφορά στο από 11-12-2017 υπόμνημα  του Νοσοκομείου να μην λαμβάνει υπόψη τη σαφή αναφορά μας «…εδώ οι εργαζόμενοι εργάζονται ήδη από την 01/12/2017 και η αντίδικος, (με την οποία το Νοσοκομείο μας ποτέ δεν έχει συνεργαστεί), διεκδικεί χωρίς έννομο συμφέρον να ακυρώσει τις προσλήψεις!!!.-…», σελ. 4 υπομνήματος,

και να ισχυρίζεται ότι «…ήδη έχουν υπογραφεί 180 ατομικές συμβάσεις εργασίας, για να καλυφθούν οι επίδικες ανάγκες του, πλην όμως δεν προκύπτει ότι έχει αρχίσει και η παροχή των σχετικών υπηρεσιών…» (το έντονο και η υπογράμμιση δική μου, σελ. 13 της υπ’ αριθμ. 33/2017 απόφασης);

  • Πως είναι δυνατόν, το δικαστήριο ενώ κάνει αναφορά στο από 20-11-2017 υπόμνημα  του Νοσοκομείου να μην λαμβάνει υπόψη τη σαφή αναφορά μας «…Η Διοίκηση του Νοσοκομείου αξιολογώντας την πρόοδο των απαραίτητων διαδικασιών εκτίμησε ότι είναι εφικτό να καλύψει τις ανάγκες της καθαριότητας και της εστίασης από 1/12/2017 με τους εργαζόμενους που θα προσληφθούν και έτσι εστίασε τις προσπάθειες της στη προετοιμασία των υπηρεσιών και δεν προέβη σε διοικητικές ενέργειες (αποφάσεις ΔΣ κλπ) για ανάθεση σε Ιδιωτικό Φορέα…» (το έντονο και η υπογράμμιση δική μου) πολύ δε περισσότερο που η επίδοση της απόφασης του μονομελούς εφετείου έγινε στις 30/11/2017 και ώρα 2,45 μμ,

και να ισχυρίζεται ότι «…Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επίδικης διαδικασίας οι ανάγκες του καθ’ ου Νοσοκομείου σε καθαριότητα, εστίαση και σίτιση καλύπτονται με διμηνιαίες ανανεώσεις των υφιστάμενων ήδη συμβάσεων με την ανάδοχο εταιρία…»;

Περιορίζομαι προς το παρόν στα ερωτήματα αυτά και για την ολόπλευρη ενημέρωση των πολιτών δίδω στη δημοσιότητα τα δύο υπομνήματα που κατέθεσε το νοσοκομείο και την σχετική δικαστική απόφαση.

«Η κρίση είναι των πολιτών και οι αποφάσεις των αρμόδιων αρχών», τονίζει ο κ. Τσίκαρης στην ανακοίνωσή του.

Δηλώνει ότι, ως Διοικητής του ΠΓΝΙ, έχει νεργήσει απόλυτα νόμιμα, εφαρμόζοντας το νόμο «που είναι σε ισχύ και ΔΕΝ έχει κριθεί αντισυνταγματικός».

Όπως τονίζει, «με την ιδιότητά μου ως ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, έχοντας την απόλυτη πεποίθηση ότι υπηρετώ το δημόσιο συμφέρον και την προστασία της υγείας των νοσηλευομένων και επισκεπτών του Νοσοκομείου, δηλώνω δημόσια ότι, την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ευθύνη για τις δυσλειτουργίες που ενδέχεται να δημιουργηθούν στο τομέα  της  καθαριότητας του Νοσοκομείου και τις εξ αυτών πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών, θα φέρουν τα αρμόδια όργανα που έλαβαν ή έχουν την ευθύνη να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις». «Το Κύρος, ο Σεβασμός και η Ανεξαρτησία Ατόμων και Θεσμών δεν Χαρίζονται ούτε Επιβάλλονται με νόμους και διατάξεις. ΚΑΤΑΧΤΙΩΝΤΑΙ», επισημαίνει ο κ. Τσίκαρης.

Πηγή: Left

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)