Ο Δήμαρχος Λευκάδας, κ. Κωνσταντίνος Δρακονταειδής, υπέγραψε σήμερα τη σύμβαση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.306.000€.

Το έργο αυτό περιλαμβάνει:

  • Την κατασκευή οδικού δικτύου προς τις κτηριακές εγκαταστάσεις του νέου Νοσοκομείου.
  • Την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων.

Οι εργασίες του σημαντικού αυτού έργου αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον Ιανουάριο του 2018.

Από τον Δήμο Λευκάδας

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)