Η απόλυτη ικανοποίηση για την ταχύτητα και την ποιότητα υλοποίησης του έργου ΣΔΙΤ Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας εκφράστηκε στο πλαίσιο της μηνιαίας συνάντησης εργασίας που πραγματοποιείται στην Περιφέρεια Ηπείρου,υπό την προεδρία της αντιπεριφερειάρχη κ. Τατιάνας Καλογιάννη.

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2017 και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2018, ένα μόλις χρόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης και πιο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα υπάρχει περισσότερος χρόνος για τις δοκιμές λειτουργίας προκειμένου να παραδοθεί ένα έργο άρτιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ κος Νικόλαος Μαντζούφας μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης χαρακτήρισε το έργο πρότυπο, σημειώνοντας ότι έξι μήνες μετά την υπογραφή του, το έργο βρίσκεται μπροστά από το χρονοδιάγραμμα με εντυπωσιακή πρόοδο κατασκευής και εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, μια πολύ θετική εξέλιξη είναι ότι το έργο ΣΔΙΤ «Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» αξιολογήθηκε και κρίθηκε από τη EUROSTAT ως OFF Balance της γενικής κυβέρνησης,γεγονός που οφείλεται στη σωστή κατανομή κινδύνων των συμβάσεων και στην ουσιαστική μεταφορά ρίσκου στον ιδιωτικό τομέα, με αποτέλεσμα η χρηματοδοτική συμβολή του δημοσίου να μην προσμετράται στο χρέος και το έλλειμμα της χώρας.

Το έργο υλοποιείται από την Αειφορική Ηπείρου, εταιρεία μέλος του Ομίλου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και την Περιφέρεια Ηπείρου και αφορά τη μελέτη, αδειοδότηση, χρηματοδότηση, κατασκευή, ασφάλιση, λειτουργία και συντήρηση του έργου για τα επόμενα 25 χρόνια. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι 26,5 έτη και περιλαμβάνει 18μηνη κατασκευαστική περίοδο και 25ετή περίοδο λειτουργίας.

Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται συνολικά στα 52,6 εκ. ευρώ.

Ο βασικός άξονας του σχεδιασμού είναι η διαχείριση Συμβατικών Αποβλήτων με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, απολύτου περιβαλλοντικής προστασίας και με οικονομικά βιώσιμο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η διαχρονική εφαρμογή του σχεδιασμού.

Το έργο θα επεξεργάζεται σε ετήσια βάση 105 χιλιάδες τόνους απορριμμάτων μέσω της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ),θα ανακυκλώνει τουλάχιστον 17.000 τόνους χρήσιμων υλικών και θα παράγει πράσινη ενέργεια ικανή να καλύψει τις ανάγκες 3.000 οικογενειών με εξοικονόμηση 12.000 τόνων CO2.

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου θα δημιουργηθούν συνολικά 200 θέσεις εργασίας κατά την περίοδο κατασκευής, 90 μόνιμες θέσεις εργασίας κατά την 25ετή λειτουργία και μεγάλος αριθμός παράλληλων θέσεων εργασίας (μεταφορές, εμπορία και διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών κλπ).

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η διεθνής εμπειρία από αντίστοιχα έργα έχει δείξει ότι η περιοχή όπου εγκαθίστανται τέτοιες μονάδες αναζωογονούνται, από παράλληλες δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, επισκέψεις σχολείων, πανεπιστημίων και φορέων.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)