Το ποσό των 228.151 ευρώ, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του έτους 2018, κατανέμεται συμπληρωματικά στους δήμους του νομού Πρέβεζας, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, στο πλαίσιο της αύξησης των πόρων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Πιο αναλυτικά,  από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» κατανέμεται εφάπαξ συνολικό ποσό ύψους 195.451 ευρώ,  στους δήμους του νομού  Πρέβεζας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών. Η κατανομή του εν λόγω ποσού έχει ως εξής: Δήμος Πρέβεζας 108.000 ευρώ, Δήμος Ζηρού 45.066 ευρώ και Δήμος Πάργας 42.385 ευρώ.

Επιπλέον, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», κατανέμεται εφάπαξ συνολικό ποσό ύψους 32.700 ευρώ,  στους δήμους του νομού Πρέβεζας, προς κάλυψη λειτουργικών  αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους. Η κατανομή του εν λόγω ποσού έχει ως εξής: Δήμος Πρέβεζας 17.500 ευρώ, Δήμος Ζηρού 7.940 ευρώ και Δήμος  Πάργας 7.260 ευρώ.

(Το παραπάνω δελτίο τύπου μας ήρθε από το γραφείο του Βουλευτή Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Μπάρκα)

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)