Πρόσκληση προς τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ζηρού απευθύνει ο πρόεδρος του σώματος Χρήστος Χασίδης για τη συζήτηση και έγκριση του προϋπολογισμού του έτους 2019, κθώς επίσης και του πίνακα των έργων που πρόκειται να κάνει ο Δήμος κατά τον ίδιο χρόνο. Η πρόσκληση αναφέρει τα εξής:

Πρόσκληση προς τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ζηρού απευθύνει ο πρόεδρος του σώματος Χρήστος Χασίδης για τη συζήτηση και έγκριση του προϋπολογισμού του έτους 2019, κθώς επίσης και του πίνακα των έργων που πρόκειται να κάνει ο Δήμος κατά τον ίδιο χρόνο. Η πρόσκληση αναφέρει τα εξής:

«Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  30  Ιανουαρίου  2019  και  ώρα  19 : 00΄  σε  ειδική  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  στο  παρακάτω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης :

 

Έγκριση  του  προϋπολογισμού  εσόδων – εξόδων  του  Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους  2019  και  του  πίνακα  στοχοθεσίας  του  Δήμου  Ζηρού  για  το  οικονομικό  έτος  2019.

Ο  Πρόεδρος 

Χρήστος  Χασίδης

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ : 
  1. 1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
  2. 2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
  3. 3.  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας
  4. 4.  Προέδρους  και  Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)