Με 23 θέματα στη ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ζηρού. Η πρόσκληση που υπογράφεται από τον πρόεδρο του σώματος, αναφέρει τα εξής:

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  τη  Δευτέρα  18  Φεβρουαρίου  2019  και  ώρα  19 : 00΄ σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

 1. Έγκριση  σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2019.
 2. Έγκριση  έκθεσης  εσόδων – εξόδων  του  4ου  τριμήνου  έτους  2018  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2018.
 3. Έγκριση  δαπάνης  ηχητικής  κάλυψης  επετειακών  εκδηλώσεων  και  πρωτοχρονιάτικης  πίτας  των  υπαλλήλων  του  Δήμου  Ζηρού  έτους  2019.
 4. Έγκριση  δαπάνης  καταβολής  συνδρομών  σε  εφημερίδες – περιοδικά  και  ηλεκτρονικές  σελίδες  νομοθεσιών  Ο. Τ. Α.  στις  οποίες  είναι  συνδρομητής  ο  Δήμος  Ζηρού.
 5. Χορήγηση  οικονομικής  ενίσχυσης  σε  Συλλόγους.
 6. Διαγραφή – διόρθωση  οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  Δήμου  Ζηρού.
 7. Επιστροφή  χρημάτων  σε  οφειλέτες  του  Δήμου  Ζηρού,  ως  αχρεωστήτως  καταβληθέντων.
 8. Έγκριση  της  αριθ.  10/2019  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου   « Οργανισμός  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου  Ζηρού »  που  αφορά  την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού,  οικονομικού  έτους  2019.
 9. Έγκριση  της  αριθ.  13/2019  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Ζηρού  ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. )  που  αφορά  την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού,  οικονομικού  έτους  2019.
 10. Άνοιγμα  λογαριασμού  ταμειακής  διαχείρισης  του  Δήμου  Ζηρού  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος.
 11. Τροποποίηση – συμπλήρωση  της  αριθ.  239/2018  προηγούμενης  απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα : « Ορισμός  δικαιούχων  Δημοτικών  Συμβούλων  που  δικαιούνται  αποζημίωση  για  την  συμμέτοχη  τους  στις  συνεδριάσεις  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  προσδιορισμός  του  ποσού  της  αποζημίωσης,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  3  του  άρθρου  33  του  Νόμου  4483/2017 ».
 12. Ανάκληση  της  παραγράφου  1  της  αριθ.  183/2017  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα : « Έγκριση  διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  Δημοτικών  Εκτάσεων ».
 1. Έγκριση  σύναψης  σύμβασης  διαβαθμιδικής  συνεργασίας  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  για  την  διάθεση  εξειδικευμένου  προσωπικού  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  ( Πολιτικό  Μηχανικό  και  Μηχανολόγο  Μηχανικό )  για  την  σύνταξη  μελέτης  με  τίτλο : « Κατασκευή  πράσινου  σημείου  Δήμου  Ζηρού ».
 2. Έγκριση  υποβολής  αιτήματος  στο  πρόγραμμα  « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι »,  στον  άξονα  προτεραιότητας : « Ανέγερση  ή  και  αποκατάσταση  δημοτικών  κτιρίων »,  με  τίτλο :                              « Ανέγερση  και  Επανάχρηση  δημοτικών  κτιρίων »,  στην  Ομάδα  Α 2,  για  ένταξη  της  πράξης  με  τίτλο : « Βελτίωση – ανακαίνιση  κτιρίου  δωρεάς  Αθανασίου  Καλδάνη ».
 3. Έγκριση  τροποποίησης  της  μελέτης  του  έργου  με  τίτλο : « Εσωτερικό  δίκτυο  αποχέτευσης  ακαθάρτων  στον  οικισμό  Θεσπρωτικού  της  Τ. Κ.  Θεσπρωτικού  του  Δήμου  Ζηρού ».
 4. Κήρυξη  έκπτωτης  της  αναδόχους  εταιρείας  για  την  προμήθεια  με  τίτλο : «  Προμήθεια  και  εγκατάσταση  πλωτών  και  λοιπών  υποστηρικτικών  στοιχείων  για  την  ανάπτυξη  μη  μόνιμης  υποδομής  πλωτής  κολυμβητικής  δεξαμενής  στη  Λίμνη  Ζηρού ».
 5. Αποδοχή  ποσού  83.000,00 €  από  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  τίτλο : « Αποκατάσταση  οδικού  δικτύου  και  κατασκευή  τεχνικών  εντός  του  οικισμού  Τ. Κ.  Παπαδατών  για  την  προστασία  οδών  και  παρακείμενων  κατοικιών  από  πλημμύρες »  και  τροποποίηση  του  τεχνικού  προγράμματος  έτους  2019  για  την  εγγραφή  του  σε  αυτό.
 6. Τροποποίηση  τεχνικού  προγράμματος.
 7. Καθορισμός  εργασιών  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους  2019.
 8. Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο :  « Κατασκευή  κλειστού  Γυμναστηρίου  Δήμου  Φιλιππιάδας  τύπου  Τ – 11 β  »  και  έγκριση  υπογραφής  σύμβασης  υποκατάστασης  της  αναδόχου  κοινοπραξίας  εκτέλεσής  του ».
 9. Έγκριση  παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : « Βελτίωση  κοινόχρηστου  χώρου  στην  Δημοτική  Ενότητα  Φιλιππιάδας  ( Πλατεία   Μάστακα)».
 10. Έγκριση  2ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο : « Βελτίωση  κοινόχρηστου  χώρου  στην  Δημοτική  Ενότητα  Φιλιππιάδας  ( Πλατεία  Μάστακα ) ».
 11. Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  Αντιδημάρχου  Δήμου  Ζηρού.

Ο  Πρόεδρος

    Χρήστος  Χασίδης

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)