Επίσκεψη στον βιολογικό καθαρισμό στην ΧΗΤΑΣ ΑΕΒΕ

 Ρεπορτάζ: Ντόρα Βλάρα

Βιολογικός καθαρισμός, είναι η διαδικασία που διαχωρίζει τις
επικίνδυνες ουσίες από το νερό στα λύματα, ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στο περιβάλλον. Τροφοδοτούμε το σύστημά με λύματα και στην έξοδό του έχουμε καθαρό νερό με ποιοτικά χαρακτηριστικά κατάλληλα για διάθεσή, χωρίς μυρωδιές και μόλυνση.
Ένας τέτοιος βιολογικός καθαρισμός έχει δημιουργήσει και ο κ. Βησσάρης  Χήτας στην επιχείρησή του ΧΗΤΑΣ ΑΕΒΕ.
Επισκεφθήκαμε το συγκεκριμένο βιολογικό καθαρισμό, για να δούμε ιδίοις όμμασι, πως λειτουργεί αλλά και πόσο καθαρό είναι το νερό που βγαίνει στο τέλος της επεξεργασίας.
Κι όμως, μπορούσες να δεις καθαρά μέσα από το ποτήρι. Αν έβλεπες το πριν και το μετά δεν πίστευες στα μάτια σου, αφού από ένα καφέ μείγμα λυμάτων έβλεπες στη διπλανή δεξαμενή τρεχούμενο καθαρό νερό, σαν από ποτάμι. Και ο χαρακτηρισμός ποτάμι δεν είναι μόνο για την καθαρότητα αλλά και για την μυρωδιά που αναδυόταν από την δεξαμενή!
Οι τεχνικοί, κ. Κωνσταντίνος Βλάρας και κ. Δημήτρης Τσαρής, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον βιολογικό καθαρισμό, μας εξήγησαν πως λειτουργεί και μας έδειξαν όλα τα στάδια της επεξεργασίας μέχρι το τελικό αποτέλεσμα.

Η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού

Ξεκινήσαμε, λοιπόν την ξενάγηση από την πρώτη δεξαμενή, όπου γίνεται η
συλλογή των λυμάτων και η εξισορρόπηση της παροχής. Ο βιολογικός καθαρισμός πρέπει παίρνει συγκεκριμένη παροχή. Η δεξαμενή αυτή χρησιμοποιείται ως ταμίευση, δηλαδή συγκεντρώνονται όλα τα λύματα, από το σφαγείο και διαχωρίζονται με ειδικό κόσκινο για να μην υπάρχουν στερεά, παρά μόνο υγρά. Τα στερεά πηγαίνουν στην αδρανοποίηση.
Στην συνέχεια υπάρχουν πέντε δεξαμενές, στις οποίες υλοποιούνται τα επόμενα στάδια της επεξεργασίας. Προαερισμός, προκαθίζηση, ανοξικές συνθήκες, κύριος αερισμό και κυρία καθίζηση. Οι δεξαμενές χωρίζονται σε τρεις ανάδευσης και δύο ηρεμίας. Στις δεξαμενές ηρεμίας δεν πραγματοποιείται ανάδευση, για να υπάρχει το καθαρό νερό στο πάνω μέρος και το υπόλοιπο μαζί με τη λάσπη στον πάτο της δεξαμενής. Αν αναδευτεί θα έχουμε λάσπη στο αποτέλεσμα. Πρέπει να είναι σε ηρεμία και να φεύγει από τις εξόδους το καθαρό νερό που βρίσκεται στην επιφάνεια. Κάτω πηγαίνει το βρώμικο, το οποίο επεξεργάζεται από τους ίδιους τους μικροοργανισμούς. Βέβαια, επειδή είναι απαραίτητη και σε αυτές τις δεξαμενές η ανάδευση, μία δύο φορές την εβδομάδα, που δεν λειτουργεί η έξοδος γίνετε και αυτή η διαδικασία.

Η κυρία καθίζηση είναι το τελευταίο στάδιο που τροφοδοτείται στην δεξαμενή με το καθαρό πια νερό.
Ακόμη υπάρχει και ένας μικρός βιολογικός καθαρισμός, για να μην επιβαρύνεται ο κύριος βιολογικός και έτσι είναι σαν να γλυτώνουν από τα δύο πρώτα στάδια προαερισμό-προκαθίζηση και να περνάει κατ’ ευθείαν στον κύριο αερισμό και στην κύρια καθίζηση.
Το νερό κυκλοφορεί υπερχυλιστικά, με φυσική ροή. Δεν υπάρχουν αντλίες, καθώς το σύστημα είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει φυσική ροή.
Οι τεχνικοί, μας μίλησαν ακόμη και για την καθαρότητα των νερών αλλά και για την ενδεχόμενη διάθεσή του: «Οι περιβαλλοντικοί όροι που θα βγουν θα είναι για επιφανειακή διάθεσητου νερού, δηλαδή κατ’ ευθείαν στο ποτάμι. Όσο για την καθαρότητα, για να μιλήσουμε και με νούμερα, σκεφτείτε ότι βρίσκεται στο 8 MV όταν το όριο είναι στα 140 MV, σύμφωνα με τις αναλύσεις που γίνονται, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως προβλέπεται και από την εταιρεία που έχει τη διαχείριση του βιολογικού καθαρισμού». Μάλιστα μας είπαν χαρακτηριστικά «Αν ρίξεις ψάρια θα επιβιώσουν!».

Θα μπορούσε να είναι ακόμη και πόσιμο αν δεν υπήρχαν, κυρίως οι ψυχολογικοί λόγοι που καθιστούν αδύνατη την κατάποσή του. Μέχρι στιγμής πάντως το νερό χρησιμοποιείται από παραγωγούς για πότισμα.

Επίσης, το σύστημα είναι αυτόματο, δεν επεμβαίνει ο άνθρωπος, διαθέτει
πεχάμετρο, οξυγονόμετρο και δεν έχει κόστος λειτουργίας.

 

Χωρίς επιδοτήσεις η κατασκευή του

Στο περιθώριο της ξενάγησης, είχαμε συζήτηση και με τον επιχειρηματία Βησσάρη Χήτα, ο οποίος έδειχνε ικανοποιημένος από την εξέλιξη. Για να μας πει ότι το κόστος κατασκευής

του βιολογικού έφτασε στις 300.000 ευρώ περίπου, ποσό το οποίο καλύφθηκε από ίδια κεφάλαια, χωρίς καμία επιδότηση και χωρίς ένταξη σε κάποιο πρόγραμμα. Για να μας πει ακόμα ότι κατά την ομολογία των υπηρεσιακών παραγόντων είναι ο καλύτερος βιολογικός που λειτουργεί όχι μόνο στην περιοχή με τη στενή της έννοια.

 

Για την νόμιμη λειτουργία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ΧΗΤΑΣ ΑΒΕΕ, ήταν απαραίτητη η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και αναμένεται εντός του προσεχούς διαστήματος να του χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας του, με δεδομένο ότι πλέον δεν υπάρχουν ελλείψεις ή κάτι άλλο που μπορεί να εμποδίζει τη νομιμοποίηση του βιολογικού καθαρισμού.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στις επιχειρήσεις του Βησσάρη Χήτα, (στον χώρο αυτόν ο οποίος καλύπτει έκταση πάνω από 50 στρέμματα λειτουργεί υπερσύγχρονο σφαγείο με ψυγεία και όλα τα απαραίτητα μέσα που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη εργασία), απασχολούνται περισσότερα από 50 άτομα, γεγονός που κατατάσσει την επιχείρηση ως μία από τις πιο δυναμικές του κλάδου.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)