Τον ανεπαρκή προγραμματισμό, με ευθύνη των συναρμόδιων Υπουργείων Παιδείας και Υγείας, για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών, λόγω αδυναμίας συμμετοχής των φοιτητών του τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Αθηνών (ΕΚΠΑ) στην Κλινική Άσκηση, αναδεικνύουν με Ερώτησή τους δέκα οκτώ (18) Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Νομού Πρέβεζας, Κώστα Μπάρκα.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην Ερώτηση, οι φοιτητές του τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, διαπίστωσαν, έπειτα από ανακοίνωση της γραμματείας του τμήματος, ότι δεν θα ξεκινήσουν στο σύνολό τους, στην προκαθορισμένη ημερομηνία την Κλινική Άσκηση, η οποία είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αντίθετα για κάποιους που δήλωσαν συγκεκριμένα νοσοκομεία, η Κλινική Άσκηση δεν προσδιορίζεται πότε θα ξεκινήσει. Κατά συνέπεια, κάποιοι φοιτητές θα ξεκινήσουν την Κλινική Άσκηση στην προκαθορισμένη ημερομηνία και κάποιοι άλλοι όχι. Ο λόγος που υπονοείται, για το γεγονός ότι ορισμένοι φοιτητές δεν θα ξεκινήσουν την Κλινική Άσκηση στην προκαθορισμένη ημερομηνία είναι οι συνέπειες από την πανδημική κρίση στη λειτουργία των νοσοκομείων. Όμως, το συγκεκριμένο επιχείρημα είναι έωλο, διότι, πρώτον, τα νοσοκομεία που δεν μπορούν να δεχθούν φοιτητές για Κλινική Άσκηση δεν είναι, στο σύνολό τους, νοσοκομεία αναφοράς και δεύτερον, ήδη η κοινωνική, οικονομική και ακαδημαϊκή ζωή της χώρας επιστρέφει, με τις απαραίτητες προφυλάξεις και με βάση τα όσα εξαγγέλλει η κυβέρνηση για άνοιγμα σχολείων και επαναλειτουργία τακτικών χειρουργείων στα Νοσοκομεία, σε ρυθμούς στοιχειωδώς ομαλής καθημερινότητας.

Στην Ερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται, ότι το γεγονός της παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης των σπουδών για κάποιους φοιτητές, χωρίς τη δική τους ευθύνη, δημιουργεί δυσμενείς συνέπειες σε αυτούς και στις οικογένειές τους, διότι η αναβολή της λήψης του πτυχίου οδηγεί σε ανατροπή προγραμματισμού για τυχόν συνέχιση των σπουδών, αφού τίθενται σε διακινδύνευση προθεσμίες υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών για συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Δεύτερον, επιβαρύνεται ο ατομικός και ο οικογενειακός προϋπολογισμός, καθώς καθυστέρηση στη λήψη του πτυχίου συνεπάγεται συνήθως επιβάρυνση των εξόδων των οικογενειών των φοιτητών. Τρίτον, η καθυστέρηση στη λήψη πτυχίου οδηγεί σε κίνδυνο απωλείων προθεσμιών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου, μέσω ΑΣΕΠ, για θέσεις εργασίας, σε διαγωνισμούς δηλαδή στους οποίους θα μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους χωρίς την περίπλεξη της αναβολής της Κλινικής Άσκησης, επειδή τα Νοσοκομεία στα οποία έκαναν την Κλινική Άσκηση ήταν έτοιμα να τους δεχθούν. Η επίκληση δε, της πανδημικής κρίσης, ως προς τη μη ετοιμότητα κάποιων από τα μεγαλύτερα Νοσοκομεία της Αττικής να δεχθούν φοιτητές μπορεί να εγείρει ευρύτερα ερωτήματα άσκησης πολιτικής, όπως για παράδειγμα τους λόγους για τους οποίους οι Διοικήσεις των συγκεκριμένων Νοσοκομείων δεν έχουν διαμορφώσει ακόμη τις συνθήκες, ως όφειλαν, ώστε να υποδεχθούν φοιτητές, ενώ κάποιες άλλες Διοικήσεις τα κατάφεραν.

Με την Ερώτησή τους οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν τους αρμόδιους Υπουργούς Υγείας και Παιδείας, πρώτον, σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβούν, ώστε να πάψουν να υφίστανται ανισότιμοι όροι, ως προς την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών των φοιτητών του τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δεύτερον, το ενδεχόμενο να προκρίνουν τη συμμετοχή του συνόλου των φοιτητών στα Νοσοκομεία, που είναι έτοιμα να τους δεχθούν στην προκαθορισμένη ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)