Άλλη μια επικοινωνιακή φιέστα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα στελέχη της έλαβε χώρα την περασμένη βδομάδα στην Ήπειρο. Ο κ. Θεοδωρικάκος απέδειξε πόσο καλός είναι στην αντιγραφή, στη μεταφορά και στην οικειοποίηση έργων, που δρομολογήθηκαν και ξεκίνησαν να υλοποιούνται από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά τον κ. Θεοδωρικάκο και τη Νέα Δημοκρατία, που αναγνωρίζουν το έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ας συμφωνήσουμε, ότι πράγματι είναι έργα πνοής και ανάπτυξης για την περιφέρεια, τα οποία σχεδιάστηκαν, δρομολογήθηκαν και ξεκίνησαν να υλοποιούνται σε κλίμα συνεννόησης και συνεργασίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με την τοπική αυτοδιοίκηση, μέσα από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος I και II». Ένα χρόνο τώρα και η Νέα Δημοκρατία το μόνο που κατάφερε ήταν η μεταφορά και η αντιγραφή/ επικόλληση έργων από το ένα Πρόγραμμα στο άλλο, ώστε να παρουσιάσει έργο στην Περιφέρεια.
Τα έξι έργα που αφορούν στον Νομό Πρέβεζας και που ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι εντάσσονται στο νέο Πρόγραμμα, ήταν ήδη ενταγμένα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο Πρόγραμμα Φιλόδημος. Ειδικότερα, πρώτον, το έργο «Ύδρευση Πρέβεζας Β’ Φάση» είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Φιλόδημος I, με την Αριθμό Πρωτοκόλλου 39151/27-07-2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με ΑΔΑ: ΩΣΒ5465ΧΘ7-Κ33.
Δεύτερον, το έργο με τίτλο «Ύδρευση Παραλιών Βαλαδινοράχης, Λούτσας, Βράχου, Λυγιάς, Χειμαδιού, Ριζών και Καστροσυκιάς» είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Φιλόδημος I, με την Αριθμό Πρωτοκόλλου 55807/11-10-2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με ΑΔΑ: ΩΜΛΚ465ΧΘ7-ΧΜ0.
Τρίτον, το έργο «Βελτίωση οδοποιίας εντός του αναδασµού Μπόιδας – Μαυρής από οικισµό Τύρια έως Ρωµιά» είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Φιλόδημος I, με την Αριθμό Πρωτοκόλλου 20995/21-03-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με ΑΔΑ: ΨΒΠΨ465ΧΘ7-6ΞΕ.
Τέταρτον, το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Πάργας» είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι, με την Αριθμό Πρωτοκόλλου 29440/17-04-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με ΑΔΑ: Ψ36Τ465ΧΘ7-ΕΛ1.
Πέμπτον, το έργο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πρέβεζας» είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι, με Αριθμό Πρωτοκόλλου 41849/30-05-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με ΑΔΑ: Ψ6ΑΒ465ΧΘ7-75Υ.
Έκτον, το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλε-Ελέγχου/ Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο διαρροών- ποιότητας- απολύμανσης πόσιμου νερού και την αυτόματη- απομακρυσμένη διαχείριση του Η/Μ Εξοπλισμού στο Εξωτερικό Υδραγωγείο της Δ.Ε Φαναρίου του Δήμου Πάργας» είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι, με την Αριθμό Πρωτοκόλλου 43760/07-06-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με ΑΔΑ: 9Ω1Ν465ΧΘ7-67Θ.
Αφού στα κυβερνητικά και στα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν βγήκε η απόπειρα, πριν από λίγο καιρό, να εμφανίσουν τα παραπάνω έργα ως «νέα», που εντάχθηκαν μετά από ενέργειές τους (έφτασαν μάλιστα να δίνουν συγχαρητήρια ο ένας στον άλλο. Αλήθεια, γιατί; Μήπως γιατί έκαναν επιτυχημένη αντιγραφή/ επικόλληση και εκτύπωση των έργων, που ήταν ήδη ενταγμένα στον Φιλόδημο, ώστε να δικαιολογηθούν στους πολίτες ότι κάνουν έργο;), τώρα το επιχείρημα που χρησιμοποίησαν είναι ότι δεν υπήρχε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Μα ήδη τα περισσότερα από αυτά τα έργα, όπως η ύδρευση στο παραλιακό μέτωπο, εκτελούνται. Επίσης, η μόνη σύμβαση που είναι εν ενεργεία και εξασφαλίζει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των έργων είναι αυτή του Φιλόδημου, που κατά τα άλλα η Νέα Δημοκρατία αναφέρει ότι δεν έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ας δώσει στη δημοσιότητα ο κ. Θεοδωρικάκος κάποια νέα σύμβαση χρηματοδότησης, πέρα από αυτή του Φιλόδημου, αν έχει.
Στελέχη της κυβέρνησης σοβαρευτείτε, αφήστε τα φτηνά επικοινωνιακά παιγνίδια και πρώτον, ολοκληρώστε τα έργα που έχουν ήδη δρομολογηθεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και δεύτερον, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, επειδή οι ανάγκες είναι πιεστικές, επεξεργαστείτε, καταθέστε και υλοποιήστε προτάσεις για νέα έργα.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)