Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ : 
  1. 1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού
  2. 2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 
  3. 3.  Προέδρους  και  Συμβούλους  Κοινοτήτων  Δήμου  Ζηρού

Σας  προσκαλούμε  να  συμμετέχετε  στην  13η  ειδική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού,  που  θα  διεξαχθεί  με  τηλεδιάσκεψη  την  Τετάρτη                        16  Δεκεμβρίου  2020με  ώρα  έναρξης  18 : 00΄,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  αριθ.  163/33282/29-05-2020  και  426/77233/13-11-2020  εγκυκλίων  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  στο  παρακάτω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης :

Έγκριση  Ισολογισμού  και  αποτελεσμάτων  χρήσης  οικονομικού  έτους  2019  του  Δήμου  Ζηρού.

 

Ο  Πρόεδρος

    Χρήστος  Χασίδης

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)