Πωλείται (τι πωλείται δηλαδή που δίνεται σχεδόν δωρεάν) μηχανή κοπτική τύπου ΜΑΧΙΜΑ ΜΜ80-3, σε πολύ καλή κατάσταση, λόγω συνταξιοδότησης.     Επίσης πωλείται (τι πωλείται δηλαδή, που δίνεται σχεδόν δωρεάν) τυπογραφική μηχανή τύπου ORIDINAL HEIDELBERG σε πολύ καλή κατάσταση, λόγω συνταξιοδότησης.